Publisert 7 2012

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

Lyttekunst: Samtaler om fri-improvisert musikk av Tom Løberg Hovinbøle er en av anbefalingene i Publisert.

Summer of Hate
Chris Kraus
M.I.T / Semiotext (e), 2012

Forfatter og redaktør Chris Kraus fortsetter med denne romanen å bryte ned barrieren mellom selvbiografisk refleksjon og seriøs politisk tenkning. I sin første roman I Love Dick (1997) oppfordrer hun til en universalisering av det «personlige» i kunsten gjennom å gjøre det personlige til hovedemne og dermed frigjøre kvinnelige kunstnere fra å mislykkes i å skape universell kunst. I Summer of Hate følger vi hovedpersonen Catt Dunlop, som Kraus selv, er en middelaldrende forfatter og kunstkritiker som underviser sporadisk som professor. På jakt etter noe som «ligner virkeligheten» håper Catt at humanitært arbeid vil bringe henne nærmere i kontakt med amerikansk liv enn essayene hun skriver. Flere av karakterene i boken har også likheter med ikke-fiktive personer som Sylvére Lotringer og Eileen Myles.

Gonda
Maria Fusco og Ursula Mayer
Sternberg Press, 2012

Boken Gonda er basert på Ursula Mayers 16millimeter film med samme navn, der manuset er skrevet av Maria Fusco. Boken er bygget opp som et slags kaleidoskopisk rom der bilder og tekst har skiftet roller for å påvirke forutsatte idealer om identitet og eksistens. Manuset er utviklet gjennom en serie tverrfaglige workshops der forfattere, akademikere, kuratorer og kritikere har behandlet den kontroversielle russisk-amerikanske forfatteren og filosofen Ayn Rands teaterstykke Ideal fra 1934. Boken henter også sentrale tekstlige referanser fra produksjonsstrukturen bak Felix Guattaris uferdige Project for a Film by Kafka fra 1986. I tillegg til Fuscos manus inneholder boken transkribert workshop-materiale og utdrag fra Ideal.

Diary of an Imaginary Egyptian
Brandon LaBelle
Doormats, Errant Bodies Press, 2012

Billedkunstner og forfatter Brandon LaBelle søker å sette spørsmål ved politiske fortellinger gjennom en oppdiktet egyptiers dagboknedtegnelser. Boken rokker ved imaginære og fysiske skiller mellom øst og vest, anglosaksisk og arabisk. Dagboken ble ført i løpet av en femmåneders periode, mellom februar og juni 2011, under Den arabiske våren der protestene som spredde seg globalt, ønsket å utfordre, fornye og revurdere politiske prosesser og etterspurte økonomisk rettferdighet. Bokens daglige vurderinger av intensiteten i hendelsene som utspant seg, knyttes strukturelt til personlige tanker og minner. Også spørsmål rundt USAs imperialisme, kunst og revolusjon, oppgaven med å skrive, og muligheten for en ny politisk subjektivitet, reises.

Lyttekunst: Samtaler om fri-improvisert musikk
Tom Løberg Hovinbøle
Marhaug Forlag, 2012

Lyttekunst er den første boken om norsk fri-improvisert musikk. Boken består av femten intervjuer med sentrale aktører innenfor feltet. Gjennom intervjuene skisseres et bilde av fri-improvisasjonens paradoksale natur. Sjangeren blir beskrevet innledningsvis av forfatteren som ikke-eksisterende, samtidig som den likevel er del av et levende musikalsk uttrykk med tradisjoner og stilarter som mange forholder seg til. Fri-improvisert musikk er også en smeltedigel for musikalske møter mellom musikere med ulik bakgrunn. Boken tar for seg den delen av improvisasjon som ikke forholder seg til melodilinjer, rytmeformer eller fastsatte harmonier, men som i stedet vektlegger blant annet tekstur, kontrast og energi, samt uvanlige formmønstre og spontan eksperimentering eller performative aspekter.

From Conceptualism to Feminism: Lucy Lippards
Numbers Shows 1969-74
Cornelia Butler mfl.
Afterall Books, 2012

Fire utstillinger kuratert av Lucy Lippard utgjør hennes Numbers Shows. Hver av dem tok befolkningstallene i byene utstillingene ble vist som tittel: «557 087 Seattle», «955 000 Vancouver», «2 972 453 Buenos Aires» og «7500 Valencia, California». Denne tredje boken i forlaget Afteralls serie «Exhibition Histories» følger Lippards virke som kritiker og kurator. Gjennom en undersøkelse av utstillingene kartlegges hennes engasjement for feminisme. Utstillingene var preget av konseptuelle arbeider, og den siste inkluderte kun kvinnelige kunstnere. I tillegg til omfattende arkiv og billeddokumentasjon inneholder boken et nytt essay av Conelia Butler, en samtale mellom Seth Siegelaub og Jo Melvin, tekster av Griselda Pollock, Peter Plagens og Pip Day, samt intervjuer av Alexandra Schwartz og et utvalg av kunstnerne som deltok i utstillingene.

The Aesthetics of Installation Art
Juliane Rebentisch
Sternberg Press, 2012


Michael Frieds velkjente begrep om teatrikalitet, i artikkelen «Art and Objecthood» fra 1967, var opprinnelig brukt som en beskrivelse av minimalistisk kunst og dennes involvering av betrakteren. Begrepet har, ifølge Rosalind Krauss, imidlertid blitt en sekkebetegnelse for en rekke kunstneriske praksiser, ofte brukt i forbindelse med blant annet installasjonskunst. Forsvarerne av den estetiske modernismen hevdet at installasjonsbaserte arbeider ikke lenger var autonom kunst, mens tilhengerne av postmoderne kunst forlot autonomikonseptet fullt og helt. I motsetning til Fried hevder Rebentisch i denne boken at teatrikalitet er et aspekt ved all kunst. Hun argumenterer på denne måten for at installasjonskunst ikke motsetter seg estetisk autonomi per se, men snarere bør forstås som en revidering av konseptet.