NBK info 7 2012

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

Internasjonalt kultursamarbeid

Norske Billedkunstnere er positive til at det kommer en melding som ser på hvordan Utenriksdepartementet på best mulig måte kan støtte opp om norske kunst- og kulturmiljøer som ønsker å satse internasjonalt. NBK har i et innspill til Utenriksdepartementet tatt utgangspunkt i to rapporter som handler om internasjonalt arbeid: Telemarksforsking rapport 296, Katedral, Paviljong og Børs (2012) og Stortingsmelding nr. 23, Visuell Kunst. NBK er spesielt positiv til at begge rapportene påpeker at det er nødvendig å styrke de økonomiske midlene i feltet.
Områder NBK mener bør styrkes:
* Utenriksdepartementet skaper en reisestøtteordning for representasjon i internasjonale kunstfaglige organisasjoner og bør omfatte alle kunstnergruppene.
* Norges deltagelse på Veneziabiennalen er svært viktig for billedkunstnerne og bør avklares mellom Utenriksdepartementet/Kulturdepartementet og OCA.
* Utvide og bedre området for ekspertbesøk, også med en representativ database.
* Reisestøtteordningen forbedres gjennom å øke de økonomiske rammene for hver mottaker, samt at den må nå flere.
* Reisestøtte og produksjonsstøtte henger sammen og må avklares mellom Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet og OCA. Internasjonalt arbeid omfatter også produksjon av nye verk og må derfor prioriteres i en utvidet støtteordning som legges til enten OCA eller Norsk kulturråd.
* Gallerier som ikke driver kommersiell virksomhet og som samarbeider med andre institusjoner internasjonalt, kan også søke reisestøtte. Denne ordningen vil ivaretas av fagutvalgenes vurderinger og prioriteringer.
* Habilitet er i stor grad ivaretatt på en god måte, også innenfor utenlandssatsningen. Vi støtter at kunstfaglige komitéer/fagutvalg sitter tre år av gangen og at antall medlemmer utvides. Forslagsretten fra fagorganisasjonene styrkes og blir tatt hensyn til ved oppnevning til fagutvalgene.

Utenlandske gallerier

NBK har i den siste tiden fått en rekke henvendelser fra medlemmer som har mottatt invitasjoner til å stille ut i utlandet hvor galleriet opplyser at det har tatt utgangspunkt i NBKs medlemslister på nettsidene. Henvendelsene kommer ofte fra ukjente gallerier og de forespeiler at kunstnerne kan vise store utstillinger. Ulempen ved det hele er oftest at kunstneren selv må dekke alle omkostninger. Det er vanskelig for NBK å holde rede på hvilke gallerier og utstillingssteder i utlandet som opererer seriøst. Det er imidlertid grunn til å være på vakt med hensyn til det økonomiske aspektet i finanskrisetider.

Oppfordring fra Nominasjonsutvalget i NBK – valg til landsmøtet i 2013

Nominasjonsutvalget oppfordrer medlemsorganisasjonene til å nominere kandidater på følgende måte: Kandidaten skriver en motivasjonstekst, en form for jobbsøknad. Den bør fortelle om hva vedkommende kan bidra med som medlem i NBKs sentralstyre og andre verv. Den bør også fortelle kort om hvilke erfaringer og kompetanse kandidaten har som kan bidra positivt til vervet. Utfyllende cv. En ren kunstfaglig cv forteller ikke alltid om egenskaper som trenges i et styreverv. Legg gjerne også ved referanser som kan fortelle om personens kvaliteter.

Høstutstillingen med videokunst til Paris

I perioden 30. november til 8. desember vises en kunstutstilling med verker fra Høstutstillingen i Palais de Tokyo i Paris. Dette skjer i samarbeid med den internasjonale institusjonen Les Rencontres Internationales Paris/Berlin/ Madrid. Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet. Arbeider av følgende norske kunstnere vises: Knut Åsdam, Crispin Gurholt, Kaja Leijon, Kari Klyve- Gulbrandsen, Odveig Klyve, Frode Fjeringstad, Oscar Qvale, Dimitri Lurie, Anders Eiebakke, Thomas A. Østbye, Kristina Kvalvik, Bjørn Erik Haugen, Helene Sommer og Bjørn Melhus. Norske Billedkunstnere ønsker at samarbeidet med Les Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid skal fortsette og også utvides til å gjelde Oslo. For nærmere opplysninger se: www. art – action. org eller www.hostutstillingen.no