Lorch Schives Kunstpris – Norges svar på Turner-prisen

Av: Ingvill Henmo

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

Gjennom en nominasjonsprosess og en prisutstilling i Trondheim Kunstmuseum skal den nye Lorch Schives Kunstpris løfte fram aktive, fremragende kunstnere.

– Hvorfor går dere bort fra å dele ut Lorch Schives legat som et stipend man kan søke på, til en pris som man må bli nominert til, styremedlem Odd Fredrik Heiberg?

– Det er flere grunner. Vi ser at det er behov for en slik pris. Det er mange kunstpriser i dag, men de er ofte belemret med en bakenforliggende agenda – de skal løfte et cruise- eller oljeselskap. Slik er det ikke her. Lorch Schives legat er i en unik situasjon. Midlene kommer fra fast eiendom som gir avkastning sakte og sikkert. Det er «rene penger», inntekten er forutsigbar og ikke avhengig av politiske vedtak.

– Hvorfor har dere knyttet prisen til produksjon av en utstilling, slik også den prestisjetunge britiske Turner-prisen gjør det?

– Utstillingen gir en ramme som synliggjør både kunstnerne og kunsten i større grad enn hva som er tilfellet med stipender, som gis uten slike forpliktelser. Dette fokuset på kunsten vil også legge grunnlaget for en økt diskusjon om kunsten. Helheten med nominasjon av kunstnere, utstilling og pristildeling har mye til felles med Turner-prisen, og vi har tro på at dette er en god idé.
– Legatets statutter er relativt åpne. I testamentet står det at pengene skal gis til yngre, norske billedkunstnere og at de skal anvendes til reise og livsopphold. Vi mener at prisen og realverdien i form av en utstilling nettopp vil kunne legge et grunnlag for livsopphold over tid, den vil løfte kunstneren.

– Er en mer elitistisk spissing veien å gå for å få oppmerksomhet i dagens mediesamfunn?

– Vi håper prisen kan generere oppmerksomhet, men det er bare en del av det prisen skal bidra til. Å gå fra søkbart stipend til pris med nominering kan oppfattes som kontroversielt for noen, men vi tror at det er en nødvendig endring. Mengden av søkbare stipender for yngre kunstnere er god i dag, slik var det ikke tidligere.

– Hvorfor vil dere ha folk fra utlandet inn i juryen som skal kåre vinneren?

– Hvis vi lykkes i å få inn folk som har en høy standing og et rykte som er forankret i et nettverk utenfor Norge, vil det gjøre det lettere å formidle prisen også utenfor Norges grenser. En slik kompetanse er bra for prisen og vil kunne tilføre den prestisje. Å bli sett av mer utenforstående blikk er godt for kunstnerne også.

– Hvorfor er nominasjonsutstillingen lagt til Trondheim Kunstmuseum?

– Pengene kommer i sin helhet fra en trønders testamente, og eiendommene som genererer pengene ligger i Trondheim. Så den geografiske og historiske forbindelsen gir prisen en genuin forankring i denne byen, avslutter Heiberg.