Nok et rom. Et annet rom.

Av: Rasmus Hungnes

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

Kurator Marte Danielsen Jølbo har nylig startet prosjektrommet Another Space i København.

– Hvem er Another Space?

– Foreløpig er det arkitekt Nicola Markhus og meg selv som står for driften, men vi er på utkikk etter en tredjeperson som kan jobbe med den økonomiske utviklingen. Danmark tilbyr blant annet en essensiell etableringsstøtte for nye visningsrom. Her er det mulig å starte opp et ikke-kommersielt sted uten egenkapital og få driftsstøtte for de første årene. På sikt ønsker vi, i alle fall til en viss grad, å frigjøre oss fra avhengigheten av støtteordninger, uten å måtte omstrukturere til kommersielt galleri. Ellers skal vi samarbeide med andre aktører. Blant annet er Prosjektrom Normanns i Stavanger, som vi representerte under kunstmessen alt_cph i august, en naturlig samarbeidspartner.

Utforskning av romlighet

– Hvorfor navnet Another Space?

– Another Space er både «enda et» prosjektrom og «et annet» rom. Som kombinert visningsrom, prosjektrom og kontorfelleskap ønsker vi å skape et møtested som legger til rette for utforskning av romlighet. Det skal være et frirom fra kommersiell praksis, der man kan eksperimentere, forske og reflektere rundt egen praksis i et større filosofisk, teoretisk, historisk og samfunnsmessig perspektiv. En invitasjon til kunstnerisk nyskaping, kunnskapsutveksling og faglig kontakt. Størrelsesmessig legger vi oss et sted mellom de mindre kunstnerstyrte visningsrommene og de større institusjonene. Det er et litt annerledes sted.

Tekstil som tema

– Hva slags prosjekter kommer til å finne sted på Another Space?

– Til våren setter vi i gang for fullt i permanente lokaler, og kommer til å ha et program bestående av tematiske serier som pågår et halvt år om gangen, samt en serie med årlige tilbakevendende hendelser. «Tekstil» vil være overordnet kuratorisk tema for utstillinger og ekstraprogram den første perioden og vil i tillegg danne rammen for et av de tilbakevendende programpunktene: En sommerpaviljong, som åpner for samarbeid mellom disiplinene kunst og arkitektur – utenfor en kommersiell ramme. I forbindelse med åpningen av paviljongen vil vi arrangere en endagsfestival, et møtested for praktiserende innen andre kunstformer, slik som musikk, teater, dans og litteratur. Et mål er å skape en kontinuerlig utveksling mellom kunstnere, arkitekter og publikum. Det romlige fungerer som samlende prinsipp. De faste punktene tar utgangspunkt i dette kjernefokuset, mens de tematiske seriene tar fatt i aktuelle strømninger i de forskjellige disiplinene og samfunnet forøvrig.

Autonomi og heteronomi

– Hvorfor denne interessen for det romlige, stedspesifikke og tverrestetiske?

– Det handler om å knytte kunsten til verden og livet. Det blir fort snevert når diskursen blir for intern og verksorientert. En veksling mellom autonomi og heteronomi skaper interessante kunstverk, altså at verkene i tillegg til sin «egenverdi» og sine referanser går i dialog med stedet de forholder seg til. Som betrakter kan man oppleve kunsten umiddelbart og kroppslig, for deretter å finne flere lag. I det tverrestetiske kan forskjellige uttrykksformer utfordre og komplettere hverandre. Et eksempel er den tidligere utstillingen «Det Ruinrelaterte» på Prosjektrom Normanns, der kunstner Ellen Ringstad og forfatter Victoria Kielland skapte verk som sammen fikk en ny dimensjon og etablerte en unik atmosfære, spesifikt for akkurat det rommet.
– En annen fantastisk ting med å jobbe med kunst, er alle menneskene man møter og samarbeider med – sammen får vi ting til å skje.