Uklare grenser

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

Norsk kulturråd har i utgangspunktet ansvar for prosjekter i Norge, mens UD og OCA har ansvar for aktiviteter i utlandet. Likevel får kulturrådet stadig fl ere søknader knyttet til prosjekter som skal foregå utenlands.

– I forbindelse med de store biennalene og enkelte satsingsprosjekter har Kulturrådet gjort unntak og gitt støtte. Søknadene har da kommet direkte fra enkelte kunstnere, ikke fra OCA, presiserer seksjonsleder Birgit Bærøe i Norsk kulturråd.

Det dreier seg blant annet om støtte til kunstnerduoen Elmgreen og Dragset da de deltok på Veneziabiennalen i 2009, samt til søknad om tilskudd til fem norske kunstnere på årets Documenta.

– Ideelt sett burde det holde med en søknad til OCA. Problemet er at OCA i hovedsak gir støtte til reise og opphold, men ikke til produksjon. At mange nå også søker kulturrådet, bekrefter at det eksisterer et behov for produksjonsmidler som ingen per i dag har mandat eller ressurser til å imøtekomme.

Biennalen i Venezia er en av OCAs primæroppgaver. Bærøe mener biennalen lenge har vært underfi nansiert. – Kostnadene har økt, og OCA har for lite midler til dette formålet sett opp imot hva internasjonal utstillingsproduksjon koster i dag.

Økt aktivitet i feltet, manglende produksjonsmidler og tendensen til overlapping mellom de to tilskuddsordningene har vært utgangspunkt for en dialog mellom OCA og kulturrådet. Kulturrådet ber i et notat Kulturdepartemenet (KUD) om en tydeligere grenseoppgang mellom de to organisasjonene.

Statssekretær Kjersti Stenseng i KUD bekrefter at departementet har mottatt notatet.

– Stortingsmeldingen om visuell kunst skal behandles i stortinget før jul. Det vil si at eventuelle vurderinger og tiltak skal implementeres i årene som kommer etter denne behandlingen, sier hun.