Munch og Lene Berg til Venezia

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

Med utstillingen «Se opp for den hellige hore: Edvard Munch og frigjøringens dilemma», ønsker OCA å markere Munchs 150-årsjubileum ved biennalen i Venezia i 2013.

Utstillingen er et forsøk på å presentere en ny lesning av Munchs arbeider innenfor en utpreget moderne kontekst, sett i lys av både historiske og moderne sosialpolitiske spørsmål.

– Hvordan relaterer holdninger til frigjøringsspørsmål i miljøet rundt Munch og hans tid seg til problemstillinger omkring autonomi i dag? Det er viktig for oss å understreke den moderne betydningen av Munch, og å fremheve at hans arbeider kan hjelpe oss til å forstå problemer som påvirker oss i dag. I hovedsak tenker jeg på problemstillinger relatert til politisk frigjøring og kjønnsspørsmål, forteller OCA-direktør Marta Kuzma.

En ny fi lmproduksjon av den norske kunstneren Lene Berg vil ta opp problematikk i Munchs verker.

– Gjennom Lene Bergs fi lm vil prosjektet gå videre inn i hvordan tolkningen av atferdsmønstre er basert på sosiale koder og konsensuskultur. Vi ønsker å artikulere disse problemene gjennom samtidskunsten, sier Kuzma.

Noen er kritiske til at OCA satser på Munch. I Minerva 6. november stiller Nicolai Strøm-Olsen spørsmål om hvorfor midler som skal promotere norsk samtidskunst internasjonalt, skal brukes på å promotere Munch. Også tidligere professor ved Kunsthøgskolen i Oslo Wenche Gulbransen stiller seg spørrende til valget av Munch.

– OCA skal ifølge vedtektene bidra til å presentere norsk samtidskunst i utlandet. Munch er ikke samtidskunst. Det blir som om samtidsmusikerne skulle promotere Grieg, sier hun. Kuzma svarer ikke direkte på kritikken, men refererer til OCAs nylig utsendte pressemelding om Lene Bergs deltakelse i Munch-prosjektet. Verken KUD eller UD vil legge seg opp i OCAs kunstneriske vurderinger.

– Valget om å profi lere Munch er det OCA som har gjort. Det må de gjøre rede for selv, sier statssekretær Kjersti Stenseng.