En historie fra NAV-virkeligheten

Av: Ingvill Henmo

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

Vanlige lønnsarbeidere får mange goder. Arbeidsgiver tar seg av innbetaling til pensjonskassen, man sikres rettigheter til sykepenger og andre sosiale velferdsgoder. Å leve «A4-livet» gir stor trygghet.

Mange billedkunstnere er ikke vanlige lønnsarbeidere. De er selvstendig næringsdrivende og kombinerer dette gjerne med lønnsarbeid og frilansing – og passer derfor ikke helt inn i malen. Om det skulle skje noe uforutsett, kan situasjonen vise seg å bli svært komplisert.

Hanna Høiness opplevde dette. Hun falt og slo hodet, og har i ettertid vært helt eller delvis sykemeldt. Å få en fysisk skade er i seg selv utfordrende, men det som viste seg å bli en ekstra belastning, var møtet med NAV-systemet.

At hun har hatt en kombinert inntekt fra både lønnsarbeid, næring og frilansing synes å ha komplisert utregningene for NAV. Hun får nå utbetalt bare 4000 kroner i sykepenger i måneden. Hvordan NAV har kommet fram til denne summen, får hun ikke noe klart svar på. Hun mottar uforståelige vedtak, motstridende beskjeder fra ulike NAVansatte og uklare svar om hva hun har krav på. Og hun blir avkrevd stadig nye runder med dokumentasjon.

I arbeidet med nyhetssaken om Høiness’ historie, har også Billedkunsts skribent Elizabeth Schei fått en liten smak på NAV-systemet. Hun ville blant annet ha svar på hvilke regler som gjelder for utregning av sykepenger når man får sine inntekter fra flere kilder, som Høiness. Det tok flere uker og intens innsats å få svar på dette. Hun er frisk, og spørsmålene angår ikke henne personlig. Hvordan er det da for en person som er syk, og i akutt behov for hjelp, å møte et slikt system?

Det er skremmende at NAV, som forvalter fellesskapets velferdstjenester, fungerer så dårlig som denne saken viser. Man kan undre om sendrektigheten, ugjennomtrengeligheten og tvilsomme utregninger er gjort med hensikt for å spare inn på utbetalingene. Eller er det slik at NAVansatte ikke kjenner regelverket de er satt til å forvalte?

Høiness anbefaler i dag alle å tegne sykeforsikring. På side 39 kan du lese hva NAVs sykeforsikring vil koste deg. Dette kan være et bra utgangspunkt for å undersøke hva også private forsikringsselskaper har å tilby.

Grunnen til at mange billedkunstnere kvier seg for å tegne sykeforsikring, er at de ikke har så mye penger å rutte med. I billedkunstfeltet er det noen få som tjener de virkelig store pengene, mens flertallet har lav inntekt. I en artikkel i denne utgaven kan du lese om hvordan henholdsvis Håkon Gullvåg og Elisabeth Mathisen opplever sin økonomiske situasjon (side 23). Gullvåg tjener svært bra. Den økonomiske suksessen han fikk allerede i starten av karrieren overrasket: – Alle jeg kjente hadde en virkelighet som ikke tydet på at man skulle tjene penger, sier han. Mathisen har en mer alminnelig kunstnerøkonomi. Og hun, som andre kunstnere, brenner for det hun holder på med. Dette gjør at hun aksepterer situasjonen. – Jeg har så utrolig stor glede av å jobbe med kunst, sier hun.

Dette er grunnen til at mange velger bort «A4»-livet. Dermed tar de også ansvar for sin egen arbeidssituasjon. Men da trenger vi også et NAV som fungerer for alle.