Utvikling av egne kunstneriske ideer

Av: Beate Petersen

Publisert:

Utgave: 0/2008

Del: 

— Hvilket kunstnerisk uttrykk arbeidet du med da du begynte studiene?

— Maleri.

— Hva var din motivasjon for å søke deg til et kunststudium?

— Et behov for å ta skrittet fra en langvarig og glødende amatør-kunstinteresse til seriøsitet og profesjonalitet.

— Hvilke forventninger hadde du til studiene?

— Å få muligheten til å tilegne meg forståelse, refleksjonsevne, kunstnerisk erfaring og fordypning, samt profesjonalitet.

— Hvilket kunstsyn, og syn på kunstnerrollen, lå etter din oppfatning til grunn for undervisningen på kunstakademiet?

— Et relativt tradisjonelt etter-modernistisk/førkonseptuelt kunstsyn, preget av en nylig maleriboom som inkluderte både det heftige og «Neo Geo». Det var kanskje siste runde med den litt fåmælte kunstneren som stod på siden av resten av samfunnet. Ikke mye problematisering verken av kunstsyn eller av kunstnerrollen.

— Hvilke kunnskaper eller ferdigheter var det man som kunststudent først og fremst tilegnet seg, etter din mening?

— Utvikling av og fordypning i egne kunstneriske ideer og prosjekter.

— Fikk du den kompetansen du trengte for å kunne virke som kunstner senere?

— Til en viss grad ja hva angår selve det kunstneriske arbeidet, teknisk og praktisk sett, men et klart nei når det gjelder det teoretiske, administrative og økonomiske.

— I hvilken grad virket kunstakademiet som en arena for nettverksbygging?

— I liten grad, og da relativt tilfeldig og ubevisst. Det individuelle kunstfaglige arbeidet stod helt klart foran alt annet.

— Hva arbeidet du med da du avsluttet utdannelsen?

— Hovedsakelig maleri og tredimensjonale veggkonstruksjoner.

— Hadde måten du tenkte omkring kunsten på endret seg underveis?

— Den hadde endret seg på den måten at jeg etter endt utdanning mente å ha fått ny innsikt i en del grunnleggende holdninger og metoder – og at jeg mente å forstå hva jeg gjorde og hvorfor. Endringen var et resultat av eget praktisk arbeid og refleksjon, bedre oversikt over samtidskunsten, samt utveksling av erfaringer med medstudenter og lærere gjennom fire år.

— Hva arbeider du med nå?

— Jeg viderefører mitt eget kunstarbeid i form av maleri og veggmaleri. Jeg betrakter også arbeidet med utforming og organisering av ulike kunstprosjekter med andre kunstnere som en del av mitt kunstneriske virke.

— Hvordan synes du kunstfeltet har forandret seg siden du var student?

— Delvis i retning av internasjonalisering og profesjonalisering, delvis i retning av kunst som et globalisert euro-amerikansk nisjeprodukt innenfor underholdningsindustrien.

— Hvordan har forestillingene om kunstnerrollen forandret seg?

— Fra fokus på individ til langt mer fokus både på kunstens og kunstnerens rolle og funksjon i samfunnet.