Publisert

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 1/2013

Del: 

Dance

Documents of Contemporary Art

André Lepecki, red.

MIT Press & Whitechapel Gallery, 2012

Antologien Dance kartlegger koreografiske svingninger i kunsten fra 1950-tallet frem til i dag og skisserer en filosofi rundt bevegelse som medvirkende til utviklingen av eksperimentell dans. Boken diskuterer begreper om utførelse, kroppslige og politiske karakteristikker og forestillingen om dans i et utvidet felt og argumenterer for dansens estetiske og politiske betydning i moderne kultur. En rekke billedkunstnere omtaler i sine tekstbidrag arbeider som har hentet inspirasjon fra dans og koregrafi. Marina Abramovic, Giorgio Agamben, Rosemary Butcher, John Cage, Gilles Deleuze, Mette Ingvartsen, Robert Morris, Bruce Nauman, Adrian Piper og Yvonne Rainer er blandt 60 kunstnere og skribenter som bidrar i denne antologien.

Factories of Knowledge, Industries of Creativity

Gerald Raunig

Semiotext(e), 2013

Universitetet er den nye fabrikken. Med økende avindustrialisering og en desentralisert arbeiderklasse må sosial motstand og politisk aktivisme ifølge Gerald Raunig søkes i det som kan være de siste stedene dette er mulig: universitet og kunstverdenen. Raunigs nye bok undersøker potensialet til kognitivt og kreativt arbeid innenfor disse to arenaene. Ved å se nærmere på universitetsstreikene i Europa, den spanske organisasjonen ¡Democracia real YA!, de arabiske opprørene og Occupy-bevegelsen argumenterer Raunig for å revurdere betydningen av kulturell kunnskapsproduksjon. Han hevder at den sentrale rollen universitetene har ikke er å være en kunnskapsfabrikk, men et sted for sosial ulydighet.

Mot det totale museum. Henie Onstad

Kunstsenter og tidsbasert Kunst 1961-2011

Lars Mørch Finborud

Forlaget Press, 2012

Lars Mørch Finborud tegner i denne boken et bilde av Henie Onstad Kunstsenter som produsent av og mesén for tidsbasert kunst. Publikasjonen ble utgitt i forbindelse med utstillingen I Want the Beatles to Play at My Art Center! – Tidsbasert kunst ved Henie Onstad Kunstsenter 1968-2011, som åpnet i oktober i fjor. Vi blir presentert for høydepunkter i museets historie gjennom tekst og et rikt visuelt arkivmateriale. Begrepet om det totale museum beskriver den utopiske karakteren som har preget institusjonen på Høvikodden i over 40 år, med dets visjoner om å ta vare på fortidens, nåtidens og fremtidens kunst gjennom demokratisk og tverrkunstnerisk virksomhet.

Spheres of Action. Art and Politics

Éric Alliez og Peter Osborne, red.

Tate Publishing, 2013

Samtidskunsten er i stadig større grad del av et videre nettverk av kulturelle praksiser, koblet sammen gjennom et felles sett av kulturteoretiske referanser. I Europa har forholdet mellom nasjonale teoretiske tradisjoner blitt mer flytende og dynamiske. Boken tar for seg et utvalg av samtidens kunstteoretiske og politiske teori fra Frankrike, Italia og Tyskland i form av originale tekster av representanter fra hver av disse tre overlappende nasjonale tradisjonene. Bidragsytere fra Frankrike inkluderer Éric Alliez, Georges Didi-Huberman, Elisabeth Lebovici, Jacques Rancière. Fra Italia bidrar Antonio Negri, Maurizio Lazzarato, Judith Revel og Franco Berardi, og fra Tyskland Peter Sloterdijk, Peter Weibel og Boris Groys. Ventes utgitt i februar.

John Miller

The Ruin of Exchange And Other Writings on Art

Alexander Alberro, red.

JRP Ringier & Les presses du réel, 2012

Denne nye utgaven i serien Positions, som er viet til skrivende kunstnere, inneholder John Millers kritikker og essays. Tekstene spenner over en periode fra 1989 til 2009, og er delt inn i fire seksjoner: monografier, kulturelle essays, teori og kunstnermanifester. Miller gransker spørsmål knyttet til kunstnerisk og kuratorisk teori og praksis gjennom sin posisjon som kunstner og forfatter. Problematikken rundt produksjon/resepsjon er et gjennomgående tema i tekstene hans. Tilnærmingen hans har en uakademisk karakter, der han ofte drar inn sine egne arbeider i kritikken. Miller artikulerer hvordan en praksis opererer under en gitt politisk økonomi og fastholder at sosialpolitiske krefter og ideologier underbygger produksjonen av alle kulturelle «artefakter».

Collapse VII: Culinary Materialism

Philosophical Research and Development

Reza Negarestani og Robin Mackay, red.

Urbanomic, 2012

Collapse er et uavhengig tidsskrift for filosofisk forskning som bringer sammen filosofer og teoretikere, kunstnere og forskere til å analysere grunnleggende temaer og ideer som akademisk filosofi ofte utelater. Dette nummeret betrakter fra ulike perspektiver de mangefasseterte spørsmålene knyttet til matlaging, og utforsker hvordan spørsmålet om det kulinariske er bundet opp til noen dyptgripende, gamle problemer i filosofiens historie. Gjennom bidragene i boken, som spenner fra antropologi til kjemi, fra hermetisk alkymi til moderne matematikk, foreslås nye tilnærminger til moderne filosofiske problemer og nye modeller for kulinarisk tenkning for fremtiden. Tekstbidrag av: AO&, Eduardo Viveiros de Castro, Gabriel Catren, John Cochran, Sean Day og Rick Dolphijn.