• Trine Eidsmo foran Tine Bechs Floating Field.

    Tine Bech

TEKS tar nettverkstanken helt ut

Av: Tore Ferner

Publisert:

Utgave: 7/2005

Del: 

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS) har eksistert siden 2002 og har spesialisert seg på kunstnerisk og tverrfaglig koblervirksomhet etter nettverksmodellen.

Trine Eidsmo som er daglig leder ved TEKS, forklarer:
– Øverst på vår prioriteringsliste står en kontinuerlig utvikling av nye kunstneriske prosjekter, både i regi av TEKS og sammen med eksterne kunstnere. Overfor kunstnere og organisasjoner bidrar vi også med teknisk hjelp, hjelp til budsjettoppsett eller til kunstneriske problemstillinger. Dette gjør vi gjennom å være et produksjonsverksted og et nettverksknutepunkt innen ny teknologi og digital kunst.

Nettverksbasert kunstproduksjon – Hva er TEKS’ spisskompetanse innen det norske elektroniske kunstfeltet?
– Vi har jobbet med å lage et nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi sorterer hva folk er gode på, hvilken kunnskap de har og hvilke posisjoner de har, forteller Eidsmo. – Så setter vi folk i kontakt med hverandre, kunstnere og folk fra universitets- eller forskningsmiljøer, med formål å gjennomføre nye kunstprosjekter. Nettverket vi spinner knytter oss ikke bare til verden, ytterligere kontakter i og mellom miljøene oppstår. Når TEKS inviterer forskjellige mennesker til et prosjekt, for eksempel professorer og studenter, så opplever vi at folk arbeider i samme bygning eller til og med i samme korridor, ikke kjenner til hverandre før de treffes på det møtet vi arrangerer.
TEKS er gjennom ulike prosjekter knyttet til både SINTEF, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Musikkonservatoriet og NTNU kunstakademiet for ressursutveksling.
– Det er ikke avgjørende for TEKS sin eksistens hvor store lokaler vi har eller hvor mye utstyr vi har hos oss selv. Det er kontaktene våre som er vår hovedtyngde, sier Eidsmo.
– Nettverk har vært på moten en stund, for noen et metafysisk begrep for andre et synonym for distriktspolitikk. Hva er TEKS’ perspektiv?
– Det vi ønsker er spisskompetanse på mange områder, sier Eidsmo. – For å kunne realisere et elektronisk kunstprosjekt kan det være nødvendig å nyttiggjøre seg kompetanse fra ulike fagfelt, for eksempel sensorteknologi, bildebehandling og programmering. Ved å bruke spesialister på alle områdene blir det mulig å bygge mer avanserte prosjekter eller solide løsninger.
– Nettverk er ikke bare i tiden, det er nødvendig. For at samfunn basert på veldig avansert teknologi skal bli bedre, for at fagområder generelt skal utvikle seg, må man kommunisere og samarbeide på tvers, for eksempel i tverrfaglige team. I en kunstkontekst gis det rom for nettopp dette og det er evnen til å se helhet som gjør at man er i stand til å se sammenhenger, mener Eidsmo.
Andre ting TEKS anses som flinke på, er satsingen på koblingen mellom kunst og det de kaller «kybernetikk, elektronikk og mekking». Det er naturlig siden NTNU ligger i Trondheim. TEKS har også et meget bra samarbeid med universitetet i et prosjekt som heter «Eksperter i team». Det går ut på at master-studenter får praktisk erfaring med å jobbe problemløsende i tverrfaglige team, også med kunstneriske problemstillinger.

Nettverksfestival
Den årlige festivalen Matchmaking inngår også som et ledd i nettverkstankegangen til TEKS. Kurateringen av festivalen er tverrfaglig. I år var Alan J. Munro co-kurator og formulerte festivalens tema «soft freedom». Han er seniorforsker innen informatikk og er opptatt av hvordan kildekode brukes i kunsten og hva slags rolle åpen kildekode har i samfunnet, en interesse som fikk ham til å ta kontakt med TEKS.
– Når man går i dialog med folk med bakgrunn i teknologien, og får deres syn på kunsten, så oppstår det helt nye ting. Man får nye problemstillinger og spørsmål, som er annerledes vinklet enn når en bare har det tradisjonelle kunstsynet. Det er sunt for kunstdiskusjonen, avslutter Eidsmo.