Mulig artotek i Norge

Av: Ingvild Myklebust

Publisert:

Utgave: 5/2006

Del: 

Kulturminister Trond Giske lanserte i fjor høst ideen om å opprette et artotek, en ordning der publikum kan låne kunst hjem.

I en rapport, utarbeidet av Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling), anbefales det å etablere en forsøksordning med ny kunstformidling gjennom artotek.
Rapporten sier at etableringen bør skje i et samarbeid mellom ABM-utvikling og Nasjonalmuseet og at artotektet bør omfatte en nasjonal portal for nettbasert kunst og en forsøksordning med fysiske artotek i enkelte kommuner. Videre bør virksomheten ha et fast samarbeid med Kunst på Arbeidsplassen. Ordningen bør få tre millioner kroner per år i en femårs etableringsperiode, og deretter evalueres.
Artotek har tidligere vært prøvd ut i Norge, men Artoteksentralen, opprettet i 1984 og administrert av Norske Grafikere, ble offisielt nedlagt i 1996, hovedsakelig på grunn av manglende økonomiske ressurser. Rapporten understreker det at staten må – dersom de velger å opprette en slik ordning – innlemme det i kulturbudsjettet, slik at ressurser til oppbygning av samlinger, drift og vedlikehold, utvikling og markedsføring er sikret.
Rapporten er sendt til departementet og er nå til utredning der.