Publisert

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 2/2013

Del: 

Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis

Nancy Fraser

Verso, 2013

Nancy Fraser dokumenterer i denne boken de ulike skiftene feminismebevegelsene har gjennomgått. Kampen for kvinners frigjøring under den såkalte andre bølgen på 1970-tallet skjedde parallelt med at andre radikale bevegelser stilte spørsmål ved sentrale funksjoner i det kapitalistiske samfunnet. Feminismens påfølgende fokus på identitetspolitikk sammenfalt med en nedgang i de utopiske idealer og fremveksten av nyliberalismen. Fraser hevder at det i dag er behov for en forsterket feministisk radikalisme som er i stand til å imøtegå den globale økonomiske krisen, og argumenterer for en feminisme som sammen med andre egalitære bevegelser kan bringe økonomien under demokratisk kontroll.

The Wretched of the Screen

Hito Steyerl, Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle, red.

Sternberg Press, e-flux journal, 2012

Hito Steyerls nyere tekster er samlet i denne boken som ble utgitt i forbindelse med Steyerls soloutstilling på e-flux, New York, i fjor høst. Essayene tar for seg ulike temaer som undersøker hvilken effekt «bildet» og billedteknologien har hatt på det 21. århundres kultur. Steyerl hevder at våre perspektiver på verden har endret seg fra det lineære synet som dominerte den moderne tid, og søker å gi oss en bedre forståelse av denne hyperkapitalistiske visuelle kulturen og hvilken makt «bildet» har i dagens samfunn. Hun beskriver hvordan bilder informerer vår subjektivitet og påvirker vår forståelse av for eksempel arbeidskraft og produksjon, og hvordan de dikterer vårt utseende.

Gruppe 13 – Skjønnlitterær antologi

Karin Nygård, red.

Kolon forlag, 2013

Gruppe 13 er del av Kolon forlags årlige antologiserie som samler «tekster under arbeid» og viser fram nye tendenser i norsk litteratur. De fleste av bidragsyterne har ikke publisert noe skjønnlitterært tidligere. Boken lover litterære oppdagelser i form av skapdikt og oppfinnsom prosa, eventyr for voksne, en erotisk fantasi, retrospektiv science fiction, et angrep på akademisk skrivekunst og mye mer. De som er med: Susanne Christensen, Leander Djønne, Tuva Maria Engdal, Marta Mamen Finne, Hannah Helseth, Niillas Holmberg, Petter Landberg Høegh, Finn Iunker, Adam Sindre Johnson, Marianne Røise Kielland, Sturle Kvilekval, Thomas Lundbo, Kari Løvaas, Mazdak Shafieian, Celeste Sjölin og Lars Svisdal.

Booktrek

Clive Phillpot Lionel Bovier, red. Introduksjon ved Lionel Bovier og Christophe Cherix.

JRP Ringier, 2013

Clive Phillpot har gjennom mer enn 40 års virke som bibliotekar, kritiker, kurator og redaktør vært en utrettelig talsmann for kunstnerbøker. På slutten av 1970-tallet var han direktør for biblioteket på MoMA hvor han bygget opp museets samling av artists books. Kunstnerbøker defineres av Phillpot som: «Bøker eller hefter produsert av kunstneren ved hjelp av masseproduksjonsmetoder, i (teoretisk sett) ubegrenset antall, hvor kunstneren dokumenterer eller realiserer kunst-idéer eller kunstverk». Hans innflytelsesrike essays kartlegger utviklingen av artists books fra 1972 til i dag og inkluderer i tillegg manifester, katalogtekster og tekster om arbeidene til Ed Ruscha, Sol LeWitt, Dieter Roth og Richard Long.

I’ll Drown My Book: Conceptual Writing by Women

Caroline Bergvall, Laynie Browne, Teresa Carmody og Vanessa Place, red.

Les Figues Press, 2012

Hva er konseptuell skriving? Og hvorfor er sjangeren så fremtredende nå? Denne antologien består av en betydelig samling tekster fra kvinnelige skribenter. Redaktørene påpeker dagens fremvekst av denne formen for tekstarbeider, og søker å tilby feministiske perspektiver på det litterære fenomenet. Tittelen på boka er hentet fra et dikt av Bernadette Mayer som er bygget på Shakespeares skuespill The Tempest. 64 kvinner fra 10 land er representert, blant disse er: Lee Ann Brown, Angela Carr, Deborah Richards, Wendy Walker, Inger Christiansen, Marcella Durand, Katie Degentesh, Nada Gordon, Jennifer Karmin, Mette Moestrup, Cia Rinne, Susan Howe, Maryrose Larkin, Tracie Morris og Renee Angle.

Bevidsthedsudvidelse og verdensomlægning. Kunsten som revolutionens selvkritik. Akter fra seminaret om Mikkel Bolts «En annen verden», Billedkunstskolerne, København, 17.2.12

Forlaget Nebula, 2012

Boken er en forlengelse av Mikkel Bolts seminar «En annen verden», som kartlegger de siste 30 års kamp mellom den neoliberale kontrarevolusjon og antikapitalistiske kunstneriske- og aktivistiske protester. Boken analyserer og diskuterer filosofer, kunstteoretikere, aktivister og kunstnere i forhold til kunstnerisk praksis og det politiske, og videreutvikler analysen om revolusjon, kontrarevolusjon og kunstens systemkritiske potensialer. Publikasjonen inneholder tekster av Carsten Juhl, Gert Sørensen, Remi Nilsen, Jeppe Wedel-Brandt, Tanja Ørum, Rasmus Graff, Gritt Uldall-Jenssen, Jørgen Michaelsen, Cecilie Høgsbro Østergaard, Eskil Halberg og Mikkel Bolt.