Entrée (2009-)

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 2/2013

Del: 

Visningsrom, Bergen / Randi Grov Berger

– Hvorfor Entrée?

– Entrée er et resultat av et lokalt behov for flere visningssteder for unge kunstnere i tidlig etableringsfase. Vi viser prosjekter som ellers ikke ville ha blitt vist. Vi ønsker å promotere scenen her mer internasjonalt og være en arena som gjør det mer attraktivt å bli boende i byen etter endte kunststudier.

– Hvordan blir Entrée drevet?

– Entrée er et lite prosjekt som jeg nå driver alene etter at Cato Løland gikk tilbake til atelieret i 2011. Vi startet opp som delt ansvarlig selskap (DA) og ble siden omgjort til organisasjonsformen forening med et styre bestående av kunstnere. Tilknyttet Entrée er også tekniker, problemløser og kunstner Dillan Marsh. – Støtte fra Bergen kommune og Kulturrådets treårige prøveordning har vært avgjørende for at Entrée er her i dag. Det gjorde at vi fikk forutsigbarhet og slapp å bære den økonomiske risikoen selv. Det er helt klart mye ansvar i det å få støtte. Vi har faste åpningstider og kontinuerlig aktivitet og forsøker å kommunisere prosjektene til et større publikum. – Fremover vil jeg gjerne gjøre flere prosjekter i offentlig rom, ut av lokalene slik vi gjorde med fjorårets flaggutstilling. Ellers blir jeg stadig oftere spurt om salg og tenker at jeg bør prøve å bidra til at man kan få et mer variert kunstmarked i Bergen. – Akkurat nå er fokus på hvordan jeg skal utvikle Entrée mot neste år, og jeg har noen tanker om dette som jeg må få ryddet opp i. Men aller først er det ny utstilling med Azar Alsharif som må monteres opp. Én ting av gangen.

– Hva kjennetegner et kunstnerdrevet visningsrom?

– At stedet er drevet av og først og fremst promoterer og fremmer kunstnernes egne behov. Prosjektene som vises, forholder seg kun til egne premisser. Ofte blir det en fast møteplass for de lokale kunstnerne for å se hverandres prosjekter eller komme i kontakt med andre inviterte internasjonale kunstnere. For meg har Entrée også fungert som en utdanning. Alle de kunstnerstyrte visningsrommene opparbeider seg kunnskap og kompetanse som kan bli nyttig for de større institusjonene på sikt.

– Hva skjedde med din egen kunst?

– Overgangen fra å jobbe med egne arbeider til å jobbe som kurator ved Entrée har vært en naturlig utvikling av min egen praksis. Jeg er opptatt av spørsmål om rettigheter i det offentlige rom – om hvem og hva som kan ta plass der. Jeg har et ønske om at prosjektene som vises her, skal kommunisere utover det faste kunstpublikummet, og disse vil jeg gjerne promotere.