Small Projects (2001-)

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 2/2013

Del: 

Visningsrom, Tromsø / Jet Pascua med Tanya Busse, Tina Derakhshan Rokni og David Laiso

– Hvorfor Small Projects?

– Jeg startet opp Small Projects i Manila den 29. september 2001. Det begynte med at jeg inviterte en liten gruppe med kunstnere, poeter, musikere, filmskapere og akademikere fra universitetet der jeg studerte. Utgangspunktet var et ønske om å fylle et tomrom i mer enn én forstand av ordet. Det første arrangementet ble holdt i et hus som gikk tapt på grunn av ubetalt gjeld, og på den datoen var det nøyaktig ett år siden en av kunstnerne i gruppen hadde begått selvmord. Så arrangementet ble holdt til ære for livet hennes, et hjem og et miljø. Dette ga meg lyst til å jobbe videre med lignende ting, og det utviklet seg til et «nomadisk» prosjekt som tok i bruk de rommene som var tilgjengelige, fra tomme hus til lagerbygninger og parkeringsplasser. Small Projects drev med alt fra performance, kunstutstillinger, kunstkurs for gatebarn og suppekjøkken for hjemløse. Jeg bestemte med for å fortsette da jeg flyttet til Norge. Motivet er stort sett det samme, selv om konteksten er litt annerledes.

– Hvordan blir Small Projects drevet?

– De siste to og et halvt årene har jeg stort sett drevet Small Projects alene. Men nå er det tre andre med i prosjektet: Tanya Busse fra Canada, Tina Derakhshan Rokni fra Iran og David Laiso fra Irland. Det er vel egentlig ikke et nomadisk visningsrom lenger, siden det har mer eller mindre permanent adresse i Tromsø. Vi leier lokalene av Norske Reindriftsamers Landsforbund.

– Hvilken rolle har dere?

– Small Projects har alltid handlet om å bygge opp og stimulere et miljø. Small Projects har vært et sted som det lokale kunstmiljøet føler er deres. Det er et sted der studenter, nyutdannede og etablerte kunstnere kan møtes og utveksle ideer. Men det er også et initiativ som når utover Norges grenser, og vi forsøker å formidle arbeidene til Tromsø-kunstnere internasjonalt. – Hva tenker dere om fremtiden til stedet? – Planen er å fortsette med de samme tingene som nå, men vi vil fokusere mye mer på lokale kunstnere. Målet er å gi dem lengre utstillingsperioder og hjelpe dem med å stille ut i utlandet eller i andre deler av Norge. Vi vil også invitere kunstnere og kuratorer som kan holde kurs for lokale kunstnere. Det første kurset begynner allerede neste helg.