FRANK (2012-)

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 2/2013

Del: 

Visningsplattform, Oslo-basert / Liv Bugge og Sille Storihle

– Hvorfor FRANK?

– FRANK sprang ut fra et ønske om å skape et rom for kunst som vi så det var en mangel på i Oslo-sammenheng. Det dreide seg først og fremst om et underskudd på kunst som utforsket queer-feministiske perspektiver, men dette tomrommet strekker seg over mange forskjellige nivåer. Mye av det som handler om kjønn i Norge, er sterkt koblet til staten, til likestilling og kampen om rettigheter. Med FRANK ville vi utforske queer-begrepet gjennom ulike kunstnere og sosiale sammenhenger.

– Hvordan blir FRANK drevet?

– FRANK er på mange måter en nettverks- og visningsplattform hvor det å bygge opp et miljø er sentralt. Vi drifter plattformen selv, men engasjerer andre og blir invitert til å innta ulike rom. Vi forsøker å bygge opp et miljø fra grunnen av og utfordre, men også finne næring i de sosiale strukturene som ligger der fra før. – Salongen er kjernen i det vi gjør. Den åpner opp for umiddelbare møter og genererer energi, og vi er interessert i å utforske mulighetene som ligger i denne sosiale formen. Fra begynnelsen av har vi jobbet internasjonalt, delvis fordi vi tre som startet opp FRANK, har studert og jobbet en del i utlandet. Det gjør oss kanskje forskjellige fra en del andre kunstnerdrevne steder, som ofte har sprunget ut av de norske kunstakademiene. Det første prosjektet utenfor salongen var filmprogrammet «Curing Normality» på Kunstnernes Hus i fjor, med 40-års markeringen av avkriminaliseringen av homoseksualitet i Norge som utgangspunkt. I den kommende utstillingen på UKS, «Possessions», har vi vært friere og mer utforskende i måten vi har konseptualisert og kuratert på. Siden FRANK ikke er bundet til fysisk arkitektur, men tar form av et sosialt og mentalt rom, er vi fleksible i møtet med andre infrastrukturer. Men vi har også lekt med tanken om å etablere noe mer permanent, som kan tjene som et utgangspunkt for en videre utforskning av både det private og offentlige rommet. Vi vil også jobbe mer med publikasjoner i tiden fremover.

– Hva vil det si å jobbe kunstnerdrevet for dere?

– FRANK gir oss frihet til å innta forskjellige roller. For oss er FRANK en form for vertskap, der vi inviterer inn kunstnere og kunstverk og bygger et miljø rundt dem. At vi er kunstnerdrevet betyr at vi er kunstnere med individuelle praktiser utenfor FRANK, men det er en sunn symbiose mellom det FRANK får til og våre egne kunstnerskap.