Holodeck (2011-)

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 2/2013

Del: 

Prosjektrom, Oslo / Kjersti Solbakken med Lina Norell, Silja Leifsdottir

– Hvorfor Holodeck?

– Som kurator hadde jeg vært opptatt av å utforske andre formater enn gallerirommet og følte et behov for å se hva som skjedde om jeg tok utgangspunkt i en liten hvit kube som befant seg på samme sted, måned etter måned. I mylderet av kunstnerstyrte rom i Oslo var jeg ikke sikker på om Holodeck ville finne sin plass, men jeg ble møtt med en overveldende mengde henvendelser fra kunstnere som ville stille ut.

– Hvordan er Holodeck organisert?

– Det første halve året drev jeg Holodeck alene og lærte raskt at det var nødvendig, og ikke minst mye mer interessant, å være flere. Siden januar 2012 har Silja Leifsdottir og Lina Norell bragt med seg et bredere internasjonalt nettverk og solide skills på områder jeg er grønn på. Vi strever som de fleste med å få dekket kostnadene, men både Oslo Kommune og Kulturrådet har bidratt med noe midler. Nå har vi imidlertid flyttet inn sammen med NoPlace, som kunne tilby oss et billig rom på 14 kvm. Dette gjør at vi slipper store driftskostnader og kan konsentrere oss om det viktigste, nemlig prosjektene. – Helt siden starten har vi definert Holodeck som et prosjektrom og ikke som et galleri. Det handler om å uttrykke en holdning om at kunstnere skal føle at de er velkomne til å eksperimentere i våre lokaler. For de etablerte kunstnerne kan det fungere som en frisone eller et pusterom – for de helt ferske er det en mulighet for å vise seg frem for første gang.

– Hva tenker du om Holodecks fremtid?

– Fremtiden er veldig usikker. Det er vanskelig å tenke langsiktig uten driftsstøtte. Man har flere muligheter slik jeg ser det: Driften kan profesjonaliseres og stå stødig i noen år; en kan poppe opp i perioder hvor man har tid og økonomi til det; eller man kan tenke at intensiteten i den korte levetiden er en positiv ting og heller gi plass til andre som kan ta over. Vi har ikke bestemt oss ennå.

– Hva vil det si for deg å jobbe kunstnerdrevet?

– Jeg syns selvorganisert eller selvstyrt er et bedre ord. Det handler om å bygge små, men betydningsfulle institusjoner gjennom innholdet. Det at vi som driver Holodeck alle har kunstnerbakgrunn, betyr først og fremst at vi kjenner kunstnernes behov og at vi allerede har etablert nettverk som danner grunnlag for gode samarbeidsprosjekter gjennom studiene. Når det er sagt, så skulle jeg gjerne sett enda flere lignende eksperimentelle tiltak fra kuratorer med teoretisk bakgrunn.