Publisert

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 4/2013

Del: 

Seks ferske publikasjoner servert av Elin Maria Olaussen og Karen Christine Tandberg fra Torpedo.

Pablo Pedersen – å oppdage Picasso i Norge

Kristina Ketola Bore, red.

Particular Facts, 2013

Den første boken fra forlaget Particular Facts tar utgangspunkt i historien om Pablo Pedersen – dekknavnet til Carl Nesjars spanske partner under utsmykkingen av Regjeringsbygningen i Oslo. Boken inneholder fire ulike tekster som prøver å lokalisere Pablo Pedersen og det norske avtrykket av Picasso. Forfatter Olav Løkken Reisop bidrar med en tekst basert på egen fundering rundt Pablo Pedersen, sett i kontekst med norsk kunst- og kulturhistorie. Sosialantropolog Theodor Barth og kunstakademistudent Henrik Mojord Jahnsen utforsker i et lengre essay hva det betyr å ta en annen kunstners verk i besittelse. Tidligere direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, Per Hovdenakk, beretter om norske kunstneres forhold til Picasso på 1930-tallet.

Consensus (The Room)

Karl Larsson

Paraguay Press, 2012

Poeten og billedkunstneren Karl Larssons siste utgivelse er et teaterstykke i to akter, som muligens ikke er skrevet for å settes opp, men som iscenesettes gjennom lesingen. Boken er en del av to utstillinger: «R,A,I,N (Consensus)» på Signal i Malmø i november 2011, og «PooL (Consensus)» i den parisiske kunstbokhandelen og galleriet Castillo Corrales i januar 2013. Karakterene, rekvisittene og stedene som beskrives, hverken følger eller kommuniserer med hverandre, men de har likevel en viss familielikhet. De forblir stae og dumme, blinde for egne skjebner, og fornøyde med å høre stemmer.

Postscript on Curing Normality

Sille Storihle, red.

FRANK, 2013

om tittelen indikerer er dette en publikasjon som dokumenterer film- og forelesningsprogrammet «Curing Normality», som ble avholdt i regi av FRANK på Kunstnernes Hus i vinter. Programmet, som gikk over fire kvelder, kom i stand i forbindelse med 40-årsmarkeringen for avkriminaliseringen av mannlig homoseksualitet i Norge. Publikasjonen presenterer bidragene til de inviterte gjestene Amal Aden, Esben Esther Pirelli, Jessica Gysel og Gerd Brantenberg. Sistnevnte er inkludert med teksten fra foredraget hun holdt om filmen The Children´s Hour. Heftet inneholder også bildemateriale hentet fra Oslos homofile underverden.

Versuchsstation des Weltuntergangs

Gardar Eide Einarsson, Steinar Sekkingstad og Solveig Øvstebø, red.

Bergen Kunsthall og Sternberg Press, 2013

Boken er utgitt i forbindelse med Gardar Eide Einarssons festspillutstilling «Versuchsstation des Weltuntergangs» ved Bergen Kunsthall. Dette er den første større monografien med Einarssons arbeider, og inkluderer dokumentasjon fra en rekke verk siden tidlig 2000-tall. Tre essayer gir ulike tolkninger til Einarssons kunst. Bob Nickas’ tekst plasserer leseren i et science fiction-inspirert fremtidsscenario, hvor en bok som viser seg å være en utstillingskatalog, danner grunnlag for hovedpersonens forsøk på å trenge inn i Einarssons tegnunivers. Filosof Nick Land skisserer et post-minimalistisk vokabular i møte med Einarssons presise analyser av maktens språk, og Martin Hubert tar utgangspunkt i kunst som kritikk og politisk redskap innenfor en kunstinstitusjon som for lengst har blitt avslørt som en maktstruktur i seg selv.

100 situasjoner

Marthe Ramm Fortun

Aschehoug Forlag, 2013

Marthe Ramm Fortun er forfatteren bak den fjerde av tolv tekster i pamflettserien «Aschehoug Stemmer», som markerer 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge. Fortun trekker inspirasjon fra underkjente kvinneskikkelser både fra populærkulturen og kunsthistorien. I 100 situasjoner viderefører hun collagemetoden hun vanligvis benytter i sine visuelle arbeider, der tekst og bilde, høy- og lavkultur, analyse og poesi får spille mot hverandre. Berlin, New York og Oslo er alle baktepper for historiene og situasjonene som beskrives. Det private og det politiske flettes i hverandre i en tekst der kunstnerens kjærlighet til venner fra kunsthistorien, så vel som fra eget liv, er åpenbar.

Munch

Steffen Kverneland

No Comprendo Press, 2013

Munch er en solid biografi i tegneserieform, og en utvidet versjon av Steffen Kverneland og Lars Fiskes kritikerroste tegneserie Kanon. Kverneland fremsetter innledningsvis at han er lei standardbiografier som følger personen fra vugge til grav, som med diktet opplevelse synser om hvordan ting har vært uten engang å ha kjent vedkommende. Kverneland lagde på bakgrunn av dette sine egne «dogmeregler»: Munch skulle kun skildres i form av korrekte sitater og samtidige opptegnelser over hans liv og karriere, ikke omskrevne kilder. Kvernelands subjektive tolkninger kommer derfor mest til uttrykk gjennom den visuelle utformingen og utvalget. Boken fungerer også som et portrett av de skandinaviske bohemene ved århundreskiftet.