Semiotiske systemer

Av: Aage Langhelle

Publisert:

Utgave: 7/2005

Del: 

Vibeke Tandberg viser 16 mm filmen Reading the newspaper without hands og 46 collager i Klosterfelde.

IHT Sept. 29, 2004 er tittelen på collagene hvor Tandberg har klippet ut og reorganisert deler av en avis. Hun har opprettet 31 nye kategorier til fordel for de vanlige avisseksjonene. Kategoriene består av enkle inndelinger som dyr eller farge, og mer komplekse som ord med færre enn fem bokstaver. Vi ser rene ordcollager, men også avissider hvor bare bildene står igjen. Det ligger mye tidkrevende håndarbeid bak disse collagene. Med den møysommelige og langsomme arbeidsprosessen blir tid og repetisjon aktuelle temaer, ikke minst sett i forhold til dagens mediebilde. Men i forhold til arbeidsprosessen (håndarbeidet) og det faktum at vi uansett ikke leser med hendene, blir den overordnede utstillingstittelen for meg litt misvisende.
Arbeidene står i en tradisjon hvor skrift og bilde benyttes som råmateriale innen konkrete, surrealistiske og indeksikale prosjekter. Resepsjonen av denne typen arbeider preges fortsatt sterkt av navn som Kurt Schwitters, Gerhard Rühm og Friedrich Achleitner. I filmen Reading the newspaper without hands ligger Tandberg i en fluktstol. Hun holder fast en avis – blikket følger avissidene som blafrer i vinden. Vinden opplever jeg som sentralt i filmen, hendene bruker hun faktisk til å holde avisen fast med. Filmen har en lett fin surrealistisk stemning, men tittelen blir også her misvisende og forstyrrer opplevelsen av filmen.
Til tross for at indeksikalitet og repetisjon er et sentralt tema synes jeg utstillingen er litt for skjematisk tenkt og utført. Hadde collagene skilt seg tydeligere fra tidligere praksis innen genren ville de åpnet mer opp for alternative lesninger og fungert bedre som aktuelle sitater.