• Rogaland KS

    Thomas Bore Olsen

Kunstsenter på flyttefot

Av: Thomas Bore

Publisert:

Utgave: 7/2006

Del: 

Rogaland kunstsenter blir uten utstillingslokaler i hele 2007. Senterets tilholdssted gjennom 28 år skal rives for å gi plass til nytt parkeringshus. Daglig leder Martin Worts håper å være på plass i nye lokaler etter ett år, men hvor ferden går, er foreløpig uvisst.

Siden 1978 har Rogaland kunstsenter (RKS) delt det særegne murhuset på Nytorget i Stavanger med Grafisk verksted. Det siste året har også elektronika-festivalen Numusic hatt kontorer her. Huset rives som følge av at det skal bygges nytt underjordisk parkeringshus under Nytorget. Også deler av den omliggende eldre trehusbebyggelsen, som i dag rommer butikker og boliger, vil trolig få samme skjebne.
Huseier Stavanger kommune har foreløpig ikke sagt opp leiekontrakten med RKS og de andre leietakerne, men med trusselen om riving og en oppsigelsestid på seks måneder hengende over seg, ble det umulig å planlegge fremtidige utstillinger i bygget i 2007. De ansatte vil likevel ha kontorer i bygget inntil videre.
Worts har foreløpig lite konkret å si om utstillingsvirksomheten det neste året. Stadig mer av aktiviteten er i dag prosjektorientert og mindre stedbundet, noe som har forberedt medlemmer og ansatte på den forestående tilværelsen.
– Flyttingen gir oss i tillegg muligheten til å evaluere hele driften og finne ut hvilke områder vi skal satse på, forteller Worts.
Selv om RKS ikke arrangerer utstillinger i 2007, vil lokalene i en periode være tilgjengelige for medlemmer som ønsker å stille ut i gallerilokalene, hvis kunstnerne selv tar ansvar for gjennomføringen.
Styreleder Roar Houen i Bildende kunstneres forening Rogaland, mener at lokalisering er avgjørende for videre effektiv drift.
– Det er helt nødvendig at Rogaland kunstsenter fortsetter å være sentralt plassert i sentrum av Stavanger. Dette er særlig viktig i forhold til den pedagogiske virksomheten som foregår ved senteret i form av utstillinger, sier Houen.