• Slik forestiller arkitektene seg nye Vestbanen.

    OMA, Space Group / MIR Visuals/Statsbygg

Uenighet om flytting av Munch-museet

Av: Lise Kristiansen

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Munch-museets ledelse ønsker nybygg på vestbanetomten, mens flere ansatte etterlyser en utredning rundt Tøyen-alternativet. Høyresiden i bystyret heller mot flytting til Vestbanen, mens venstresiden ønsker å utbedre og utvide museet på Tøyen.

Byrådet i Oslo vedtok for kort tid siden å flytte Munch-museet til nye lokaler på vestbanetomten. Bygningen som skal huse Munch-museet, skal også ha plass til Deichmanske hovedbibliotek og Stenersensamlingene. Byrådet har satt av 350 millioner kroner på neste års budsjett til flyttingen.
Etter tyveriene av maleriene Skrik og Madonna har sikkerheten ved Munch-museet fått økt fokus. Det er allerede brukt 38 millioner på sikkerhetsutbedringer, men direktøren for de kommunale kunstsamlingene, Lise Mjøs, understreker behovet for en bygning med bedre sikkerhet, større plass og mer hensiktsmessig planløsning.
– Den gamle bygningen tilfredsstiller ikke lengre våre behov. Derfor går Munch-museets ledelse inn for flytting.

Ansatte savner utredning
Det er imidlertid ikke foretatt noen utredning eller plan for hvordan problemene kan løses på Tøyen, og flere av museets faglig ansatte savner en utredning av dette alternativet. Bystyrerepresentanter fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse er imot flytteforslaget, og leder av kultur- og utdanningskomiteen, Kari Pahle (SV) har tatt initiativ til en utredning.
– Etter en oppgradering på 38 millioner kroner er bygget allerede et av de sikreste museene i Europa. Det er ingenting som tilsier at sikkerheten ikke skal bli forsvarlig på Tøyen. En spredning av byens kulturperler er dessuten en fordel og vi ser ikke at byen er tjent med en ytterligere sentralisering av kulturinstitusjonene. Museet ble ikke uten grunn lagt til Tøyen.
Det har en ypperlig beliggenhet med omliggende grøntområder, nærhet til T-bane og dessuten god plass til utvidelse. Det ligger fire minutter unna sentrum med T-bane, og det er bare positivt at turistene blir trukket mot flere av byens områder. Dessuten er museet viktig for miljøet på Tøyen.

Sikkerheten først
Lise Mjøs mener en øst-vestdiskusjon er feil fokus.
– Først og fremst må vi ta hensyn til hva som gavner Munchs bilder, understreker hun. – Nybygget kan tilpasses de økte kravene til sikkerhet. Vi trenger dessuten større magasiner og bedre logistikk i museet, slik at vi ikke utsetter kunsten for unødig slitasje. Samlokaliseringen med de øvrige delene av de kommunale samlingene er dessuten positiv, fordi økt samarbeid kan gi bedre og mer varierte utstillinger, mener Mjøs.
Pahle mener det derimot er positivt at Munch har et eget museum, slik for eksempel også Vigeland har.
– Samarbeid med de andre kommunale samlingene er naturlig og ønskelig selv om museet ligger på Tøyen. Jeg tror det er viktig å ha et eget museum til Munch, samlingen er ikke nødvendigvis tjent med å bli innlemmet i et bygg med flere funksjoner.
– Men samlingen har sterkt behov for flere og bedre magasiner og større visningsareal?
– Ja, det er behov for mer plass, både til utstilling og bevaring av samlingen, men det er plass til utbygging eller nybygg på Tøyen.