Bondilias skjebne fremdeles uviss

Av: Hildegunn Gullåsen

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Det har i mange år vært usikkert hva Norske Billedkunstnere skal gjøre med den såkalte Bondilia-tomten i Asker. Tomtens skjebne er fremdeles uklar, men muligheten for at NBKs nye styre utarbeider en plan for eiendommen synes nå å være til stede.

Det var opprinnelig kunstneren Andreas Singdahlsen som forærte Bondilia til Bildende Kunstneres Styre med klausul om at hjemmet og tomten skulle være forbeholdt kunstnere. Både Dyre Vaa og Herman Bendixen har bodd der. Nå leies huset på tomten ut.
Det er imidlertid ikke mange kunstnere som har fått glede av de verdiene som eiendommen utgjør. Hvor store verdier det er snakk om er usikkert. Styreleder i NBK, Arne Nøst, bekrefter at styret fikk taksert tomten i vår. Han vil imidlertid ikke oppgi takseringsverdien.
– Vi har begynt sonderingen, forteller han, men påpeker samtidig at det er mange løsningsmuligheter for tomten og at dette ikke er en sak som kommer til å bli løst i høst.
– Det er mange kostnader knyttet til et eventuelt salg, og dette er ikke noe vi har budsjettert med i denne omgang. Dette er også verdier som NBK selv forvalter, og vi er nødt til å ta en klok avgjørelse på hva som skal gjøres med eiendommen. Tomten er en bankkonto som ikke er tømt, men som kan bli fullere, og slik sett har det kanskje vært klokt at Bondilia ikke er solgt ennå, sier Nøst.
Det er heller ikke sikkert at tomten noen gang blir solgt. Egen utbygging av området er også en mulighet. Nøst påpeker at det for eksempel er et behov for atelierer. Han tror imidlertid ikke at det er noen god idé for NBK å bli utleier.
I følge Nøst ligger saken nå på styrets bord og vil bli diskutert der.