Skuffet giver

Av: Lise Kristiansen

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Gallerist Haaken A. Christensen bryter samarbeid med Henie Onstad kunstsenter.

Forholdet mellom gallerist og kunstsamler Haaken A. Christensen og Henie Onstad kunstsenter er for tiden anspent. Til Dagens Næringsliv sier Christensen at han føler seg dårlig behandlet fordi de ansatte ved kunstsenteret har unnlatt å nevne hans donasjoner i institusjonens publikasjoner. I 2003 finansierte Christensen et 1400 kvadratmeters tilbygg til Henie Onstad kunstsenter, Sal Haaken. Samtidig ble det kjent at Haaken aktet å opprette en stiftelse, som ved hans død skulle forvalte hans kunstsamling i samarbeid med Henie Onstad kunstsenter. Nå har galleristen trukket tilbake privatsamlingen, og vurderer å selge den i utlandet.
Tidligere kunstnerisk leder ved Henie Onstad kunstsenter, Gavin Jantjes, kritiserte i Dagens Næringsliv avtalen senteret og Christensen inngikk om oppføringen av Sal Haaken. Tilbyggets profil og bruk, samt ansvarsforhold knyttet til drift og vedlikehold av fløyen var ikke avklart. Han fremholdt at donasjoner er problematiske, fordi enkeltpersoners interesser lett kommer i konflikt med selvstendige institusjoners prioriteringer.
– Det var aldri meningen at Sal Haaken skulle huse Christensens kunstsamling, sier direktør Karin Hellandsjø ved Henie Onstad kunstsenter til Billedkunst. – Her har det åpenbart vært misforståelser. Christensen er skuffet over manglende omtale av hans gave, men han må også anerkjenne det han har fått av museet. Vi har omtalt Sal Haaken i den nye katalogen og Christensen har en portrettbyste av seg i senteret. Driften av Sal Haaken er finansiert av Henie Onstad. Kunstsenteret har etter min mening oppfylt sine forpliktelser overfor Christensen, sier Hellandsjø.
Haaken A. Christensen ønsket ikke å kommentere saken ytterligere overfor Billedkunst.