• Ett av Leonarhd Rickhards bilder fra utstillingen, Tegning, 2005.

Kritikk for salg av kunst

Av: Hildegunn Gullåsen

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Bør museer som mottar offentlig støtte ha salgsutstillinger? Spørsmålet om hvilke oppgaver et museum skal ha har fått ny aktualitet i forbindelse med Leonard Rickhard-utstillingen på Sørlandets Kunstmuseum. Museet har fått kritikk for å selge verk av kunstneren.

Det er særlig private gallerieiere som har gått ut i dagspressen og kritisert praksisen til museet. De reagerer blant annet kraftig på de lave provisjonsinntektene som museet tar i forhold til galleriene og mener det blir umulig for dem å konkurrere med et museum som mottar offentlig støtte.

Tilbakeviser kritikken
Direktør Erlend G. Høyersten ved Sørlandets Kunstmuseum tilbakeviser imidlertid kritikken. – Vi konkurrerer i en annen liga enn de lokale galleriene, både når det gjelder faglighet og størrelse. Vi planlegger ikke denne type utstillinger for å tjene penger, og vi hadde ikke budsjettert med salget. Vi har også solgt kunst tidligere, men omsetningen har da vært mer beskjeden. Det er påfallende at de private aktørene roper høyt først når det er snakk om betydelige summer. Vårt gode salg skaper åpenbart irritasjon og misunnelse i markedet, mener Høyersten.
I følge Dagens Næringsliv kan heller ikke Kulturdepartementet og Konkurransetilsynet se at Sørlandets Kunstmuseum rammes direkte av forbudsbestemmelsene i Konkurranseloven.

Svekket troverdighet?
Enkelte gallerieiere har imidlertid også stilt spørsmål ved troverdigheten til Sørlandets Kunstmuseum når de selger kunst og er kritiske til om museet forblir fritt og uavhengig ved en slik praksis.
– Salg av kunst kan forsvares ved at vi må ha en egeninntjening, selv om gevinsten her ikke går til drift, men for eksempel til å styrke samlingen. Men det er alltid kunsten og publikum som er siktemålet, vi er ikke et kunstmarked, sier Høyersten.
Han synes likevel det er en viktig debatt og poengterer at det slett ikke er uproblematisk at et museum blir en kommersiell aktør.
Generalsekretær i Norges Museumsforbund, Tron Wigeland Nilsen, synes heller ikke det er uproblematisk at museer selger kunst i forbindelse med utstillinger, og han påpeker at Sørlandets Kunstmuseum ikke er det eneste museet i Norge som har en slik praksis. Han synes problemstillingene som har kommet opp i forbindelse med denne saken er svært viktige og han forteller at styret i Museumsforbundet skal diskutere dette.