• Camilla Storm, Adrian Bugge, Eili Bråstad Johannessen, Pål F. Hoff, Helen Nadina Bakos er misfornøyde tidligere studenter ved NISS og Robert Meyers Kunsthøgskole.

Til sak mot kunstskole

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Ti tidligere studenter går til sak mot Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Robert Meyers Kunsthøgskole. Etter tre år ved skolen fikk studentene ikke den bachelorgraden de hadde forventet. De krever at skolen erstatter gjelden de opparbeidet seg til Statens Lånekasse, en samlet sum på rundt én million kroner.

Studentene startet på NISS og Robert Meyers Kunsthøgskole i 2000 og 2001. Den sistnevnte skolen ble gjenåpnet i 2000 under NISS, etter konkurs som selvstendig institusjon.
Tidligere student Camilla Storm forteller at de begynte på det som skulle være et tre-årig bachelorstudium. Hun refererer til en skriftlig årlig opptaksavtale for Bachelor of Arts og gjentatte løfter fra skolen om at studiet skulle bli godkjent som bachelor før de var ferdige.
Professor Robert Meyer hevder på sin side at en slik garanti aldri ble gitt, og at studentene var informert om at studiet ikke var godkjent, men at en søknad var til behandling.
Da det nærmet seg eksamen i 2003 fikk studentene beskjed om at studiet fortsatt ikke hadde fått godkjennelse. Mange i klassen under, sluttet etter andre året da de innså at de ikke ville få noen bachelorgrad ved skolen. Flere av dem er blant de ti som har gått til sak mot NISS.
– Du kan ikke kjøpe en grad, hevder professor Meyer. De som kun ønsker graden bør velge en statlig utdannelse, vi ønsker ikke å ta studenter derfra.

Trodde de var bachelorstudenter
Mens hun ventet på sitt vitnemål etter eksamen i 2003, mottok Storm en skriftlig bekreftelse fra NISS hvor det sto at hun hadde fullført et bachelorstudium ved Robert Meyer Kunsthøgskole.
– Vi søkte lån og stipend hvert år hos Statens Lånekasse som bachelorstudenter, forteller Storm.
Informasjonssjef Wenche Merli i Statens Lånekasse bekrefter at studentene ved skolen er berettiget til støtte, men at studiet er registrert på et mellomnivå, mellom videregående og høyskole.

Bruk av begreper
På Robert Meyers Kunsthøgskoles nettsider står det at «skolen har som mål å kunne tilby en høyere kunstutdanning innen fotografiske og digitale medier». Tove Blytt Holmen i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) forteller at tittelen høyskole ikke er beskyttet, men at «høyere utdanning» og «akkreditert høyskole» kun kan brukes av NOKUTs godkjente utdanningsinstitusjoner. Tittelen «bachelor» ble beskyttet i 2003. Holmen mener det er misvisende, men ikke juridisk stridig å bruke tittelen høyskole på skoler som ikke er akkreditert.
Robert Meyer Kunsthøgskole bruker begrepene på en snedig måte som gjør at vi ikke kan straffe skolen, sier Holmen.
Meyer hevder at han ikke kjenner til at formuleringen «høyere utdanning» er beskyttet, og mener at skolen, før NOKUT ble opprettet, ble godkjent av departementet som høyskole uten rett til å gi grader. Meyer sier skolen sluttet å bruke begrepet bachelor etter påtale fra departementet da kvalitetsreformen ble klar i 2001.
Studentene møtte Meyer og Bjørn Lien, daværende rektor ved Robert Meyer Kunsthøgskole, i forliksrådet for knapt et år siden. Storm håper at saken skal komme opp i Oslo tingrett ved årsskiftet, stevningen sendes i disse dager. Lien og Meyer har ikke mottatt nye opplysninger i saken etter møtet i forliksrådet.