Planer om samlokalisering i Svolvær

Av: May Britt Sørensen

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Fra flere hold er det nå kommet ønske om en samorganisering av Nordnorsk Kunstnersenter, Lofoten International Art Festival, og Kunst i Nordland. Dette kan realiseres i det nye kulturhuset som skal bygges i Svolvær. Ideen om samorganisering er det imidlertid delte meninger om.

Fylkeskultursjef i Nordland, Stig Olsen, mener at samorganisering er uaktuelt.
Kunst i Nordland (KIN) er en del av fylkesadministrasjonen i Bodø, og arbeider blant annet med prosjektene Skulpturlandskap Nordland og Kunstneriske fortsyrrelser. Man har ingen planer om flytting til Svolvær. Fylkeskommunen vil selv ha nærhet til KIN, uttaler Olsen til Billedkunst.
Tidligere leder i KIN, Per Gunnar Tverbakk, er imidlertid av en annen oppfatning.
– Jeg synes personlig at ideen om samlokalisering er god. Konsekvensene av dette er tettere samarbeid og et styrket fagmiljø. Jeg tror det er viktig fremover å etablere tydelige fagsentre, som samler forskjellige kulturvirksomheter under ett tak.
Kultursjef i Vågan Kommune, Randi Lervik, ønsker derimot en samorganisering i det nye regionale kulturhuset som skal ferdigstilles sommeren 2007 i Svolvær.
– En spennende mix, fastslår Lervik, som ser nytten i å bygge et mangfoldig fagmiljø i kulturhuset. Hovedfokus i det nye kulturhuset vil være kunst og samtidskunst, og man vil strebe etter å skape en spennende kunstarena.
Daglig leder ved Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær, Svein Pedersen, venter på et godt tilbud fra kommunen.
– Vi er svært opptatt av å ha et sterkt fagmiljø rundt oss, og er svært positive til tanken om samorganisering. Vi vil gjerne inn i det nye kulturhuset, men det spørsmålet avgjør våre organisasjoner Nord-Norske Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, ved uravstemming. For oss ville det være glimrende å få en sentral plassering ved havneterminalen og hurtigruteanløp. Dette ville utvilsomt påvirke besøkstallet, og også få positive konsekvenser for vår kommersielle virksomhet i kunstbutikken, avslutter Pedersen.