• Josefine Lyche

(Inter)nasjonalt samlingspunkt

Av: Josefine Lyche

Publisert:

Utgave: 2/2006

Del: 

Galleriet Projekt 0047 har gått fra å være et utstillingsvindu for nordmenn i Berlin, til å favne internasjonalt.

Grunntanken bak Projekt 0047, startet av arkitekturstudentene Espen Røyseland og Øystein Rø i 2003, var å synliggjøre unge og lovende norske kunstnere og arkitekter i et av Europas viktigste kultursentra. Nå ønsker kuratorene Martin Braathen og Elisabeth Byre å utvide Projekt 0047 og gå utover den nasjonale rammen.
– Da vi tok over her i august 2005, ville vi gjerne utvide nettverket vårt. Det er en naturlig utvikling for galleriet å åpne opp, og gå fra å være et rent utstillingsvindu for nordmenn i Berlin til å bli noe mer, sier Byre.
– Er dere ikke redde for å miste det særpreget Projekt 0047 hadde i egenskap av å kun vise norsk kunst og arkitektur? – Vi relaterer oss fortsatt til Norge og har mange kontakter der. Men vi vil ikke vise kunst bare av og for nordmenn. Vi jobber nå med å kontakte liknende institusjoner i andre land for å starte en utveksling som går utover Oslo-Berlin, fortsetter hun.
– Det å legge nasjonale begrensninger for hva man skal vise virker unaturlig, Berlin er jo ekstremt internasjonalt. Arbeidet vårt illustrerer tilværelsen vår her i Berlin, vi lever jo i en slags norsk kunstnerenklave, men med mange internasjonale, tverrfaglige forgreninger, sier Braathen.
– Vi er fortsatt et samlingspunkt for de norske kunstnerne i Berlin – men det er viktig at de ikke bare møter hverandre når de kommer hit. Vi vil være et springbrett utover det norske miljøet. Derfor vil vi vise arbeider av internasjonale kunstnere sammen med de norske, slik at folk kan møtes og nye konstellasjoner kan oppstå, avslutter Braathen.