Diesel New Art 2005 – en uproblematisk hybrid?

Av: Cecilie Tyri Holt

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Diesel New Art er en skandinavisk kunstkonkurranse arrangert av klesfirmaet Diesel. Så: Hva er forbindelsen mellom Diesel og kunst?

– Diesel står for innovasjon og design, derfor ønsker vi å gi kreative miljøer og subkulturer plass til å utvikle seg, forteller Morten Kreutz i Diesel Norge om den skandinaviske kunstsatsningen. Kreutz poengterer at kunstnere i oppstartsfasen har få kanaler til å vise sine arbeider, derfor bygger Diesel et prosjekt for å synliggjøre unge talenter.
– Man kan vel slå fast at Diesel New Art (DNA) er merkevarebygging av produktet Diesel?
– Gjennom DNA ønsker vi å støtte yngre talenter innen kunst, design og foto. Vi ønsker med de ressurser vi har, å bidra til kreativitet i Norge og Skandinavia uten å legge begrensninger for kunstuttrykk. Samtidig håper vi selvfølgelig at DNA vil bidra til Diesels verdi som merkevare. Dette er jo ikke helt uproblematisk. I Skandinavia, og i Norge spesielt, ser vi at det er en langt større skepsis til eksterne og kommersielle aktører i kunsten sammenliknet med f. eks i Tyskland og England. Faren er at vi havner mellom to stoler. Så langt har vi møtt entusiasme fremfor skepsis. Vi vil støtte ung kunst, men for enkelte vil kanskje dette oppfattes som en provokasjon.
Diesel New Art minner om Carnegie Art Award i en mye mindre skala. Motivasjonen bak begge prosjektene er det samme: «å støtte kulturen og skape interesse for samtidskunst» (se Billedkunst 5/05).
– Men det er vel ikke helt uproblematisk at næringsliv blir trukket inn i kunsten?
– Det er vanskelig å unngå næringslivet fullstendig når man skal livnære seg som kunstner. Jeg synes heller ikke det er nødvendig å unngå et slikt samarbeid, sier en av vinnerne av Diesel New Art, Martin Skauen. – Så lenge kunsten og kunstneren klarer å beholde sin integritet og næringslivet ikke blir den styrende faktoren, kan møtet absolutt være fruktbart. Hvis man via slike samarbeider også klarer å vekke en større interesse for kunst hos publikum, er jeg med på det, sier han.
Kunstverkene som deltar på DNA vil ikke bli brukt i reklamesammenheng, poengterer Kreutz. – Det er som sagt viktig for Diesel å ikke sette noen begrensninger for kunstnernes uttrykk. Fremfor å sponse mer eller mindre etablerte kunstnere, vil vi heller bygge Diesel New Art som en konkurranse og en utstilling hvor de kreative får vist sine verker for et internasjonalt publikum gjennom utstilling på web og under en turnerende utstilling i Skandinavia. Verkene ble vurdert av en ekstern, uavhengig jury.