• Åshil Bøthun: Something.

    Åshild Bøthun

Lite, uunnselig og betydningsfullt

Av: Truls Ramberg

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

I et bortgjemt hjørne i Rogaland kunstsenters galleri, bak ArtiUs installasjonsvegg (se Localmotives-kritikk) viser Åsil Bøthun sin lille, ved første øyekast uunnselige utstilling, «Something».

Denne kroken i galleriet inneholder et nennsomt arrangement av velbrukte og skitne gjenstander, som man neppe ville viet større oppmerksomhet, hvis ikke galleripersonalet påpasselig hadde ledet de besøkende bort til det. Her ser vi blant annet en bøtte med vaskevann, et verktøyskrin, en støvsuger og en malertrapp, foruten en krakk med en trist, militærgrønn kontorlampe oppå. Kunstverket til Bøthun utfolder seg imidlertid først når man går tettere innpå gjenstandene, og oppdager, overraskende nok, at de er laget i håndmalt papp og papir.
Bøthun betegner seg selv som maler, og disse arbeidene kan godt betraktes som videreføringer av velkjente strategier innenfor fotorealistisk illusjonsmaleri. Men overraskelsesmomentet som gjør disse arbeidene bemerkelsesverdige og tankevekkende, er ikke til stede på samme måte i det todimensjonale maleriet, som uansett grad av realisme ikke kan forveksles med virkelighet. Effekten av Bøthuns installasjon må nærmest karakteriseres som et dramaturgisk omslag, slik det oppleves av betrakteren; irriterende trivielle gjenstander fremstår plutselig som ekstremt sofistikerte produkter, utført med en blendende håndverksmessig dyktighet, som er egnet til å så tvil om egne sanser.
Gjenstandene til Bøthun pendler mellom å oppfattes som kunstige og ekte, og kan betraktes som refleksjoner over hverdagens virkelighet mer generelt og hvordan man omgås denne. Ved å understreke tingenes overfladiskhet åpner hun for alternative, eventuelt mer dyptgående, perspektiver, ikke uten et islett av bittersøt humor.