Gallerier med oppdrag

Av: Sissel Lillebostad

Publisert:

Utgave: 5/2005

Del: 

To nye gallerier med sosiale hensikter har åpnet. Galleri Vox vil hjelpe langtidsledige kunstnere med psykiske lidelser, mens Kirkwood.no Gallery lar sitt overskudd gå til Kirkens Bymisjon.

Galleri Vox ligger i Østre Skostredet 2 i Bergen og hører innunder storbysatsingen til Aetat for langtidsledige med psykiske lidelser. Tilknyttet galleriet er et fellesverksted med plass til 20 deltakere. De faglig ansvarlige for Vox, kunstnerne Åse Berit Skeie Ulltang og Jorunn Ohnstad, presiserer at virksomheten ikke er et terapeutisk tilbud. Det vesentlige er fokuset på det kunstneriske arbeidet, men samtidig har galleriet en viktig funksjon som møteplass mellom profesjonelle kunstnere og deltakerne i prosjektet.

Positiv faglig utfordring
Vox er ifølge Ulltang åpent for søknader om utstillinger og prosjekter fra alle interesserte kunstnere. Siden dette er et attføringsprosjekt under Fretex gis det unike muligheter for materialtilgang og gjenbruk for utstillerne.
– Alle utstillingene blir kunstnerisk vurdert. Det er viktig å stimulere til det å se seg selv som en ressurs, også i møte med et profesjonelt miljø, sier Ulltang.
To av deltakerne i fellesverkstedet fremhever overfor Billedkunst at driften av galleriet er en positiv faglig utfordring. Muligheten til å stille ut bidrar til å øke det kunstneriske nivået på arbeidet, understreker de, selv om visning ikke er det viktigste ennå. Galleriet drives i fellesskap, men det skal ansettes en med hovedansvar for driften.