• Oreet Ashery er årets kunstner og hennes performance Welcome Home hadde premiere i Kunstbanken under årets festival i begynnelsen av september.

    Oreet Ashery

Ønske om performance-senter på Hamar

Av: Hildegunn Gullåsen

Publisert:

Utgave: 5/2005

Del: 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter søker Kulturdepartementet om midler til å etablere et nasjonalt dokumentasjonssenter for performance på Hamar.

Kunstbanken Hedmark er den eneste institusjonen i Norge som har et fast årlig arrangement med performance. Bakgrunnen for søknaden om å etablere et performance-senter er at ingen institusjoner tar vare på dokumentasjon av norske performancer.
– Vi mottar mange henvendelser fra folk som er interessert i kunstformen, og som har problemer med å finne fram til dokumentasjonsmateriale, forteller direktør Ingrid Blekastad ved Kunstbanken Hedmark.
Hun mener det er svært viktig å få samlet det spredte norske materialet i et arkiv.
– Tanken slo meg i London under planleggingen av programmet for årets performance-helg, hvor vi bl.a. presenterte fire britiske kunstnere. Live Art Development Centre har et arkiv som er veldig mye brukt, og som er viktig for kunstformen i Storbritannia.
Med økte bevilgninger ser Blekastad for seg at Kunstbanken Hedmark kan videreutvikle arbeidet den i dag utfører innenfor performance, og opprette et arkiv, samt et studio og et visningsrom. Kunstbanken Hedmark får svar på søknaden først etter budsjettforhandlingene til høsten.