Toll ved frakt mellom land

Av: Hilde Sjeggestad

Publisert:

Utgave: 5/2005

Del: 

Jeg bor i Berlin og skal frakte bilder tur/retur Norge i forbindelse med en utstilling i Oslo. Hvordan går jeg fram ift norske tollmyndigheter?

Spørsmålet ditt synes å ha både en praktisk og en juridisk side.
Etter merverdiavgiftslovens § 63, 2. ledd kan nålevende kunstnere avgiftsfritt innføre egne originale kunstverk til Norge. Det samme gjelder for innførsel ved mellommann når verkene innføres i kunstnerens navn.
Forskrift 108, som viser til tolltariffens posisjon 58.05 og 97.01-97.03 bestemmer nærmere hva som er å forstå med kunstverk i denne lovens forstand: billedvev – originale, nummererte og signerte gobelinvevde veggtepper, malerier, tegninger og pasteller utført helt for hånd. Collager, materialbilder og lignende originale stikk, avtrykk og litografier, originale skulpturer og statuer, uansett materiale. I tillegg er fra 2004 kunstneriske fotografier omfattet av avgiftsfritaket.
Dersom du skal innføre egne kunstverk som er avgiftsfrie til Norge, skal dette være svært enkelt rent praktisk. Transporterer du kunstverkene selv, bør du stoppe ved rød sone, vise til at du har med deg kunstverk som omfattes av forskrift 108, som er produsert av deg og innføres til landet av deg. I følge toll- og avgiftsmyndighetene skal det da ikke oppstå noen problemer og du kan fritt frakte verkene med deg inn i landet.