• En del av Anna Sigmond Gudmundsdottirs Norske skoger.

Maleri som situasjon

Av: Mona Pahle Bjerke

Publisert:

Utgave: 5/2005

Del: 

Tegnerforbundet presenterer Anna Sigmond Gudmundsdottirs selsomme og fascinerende veggmaleri: Norske Skoger. Maleriinstallasjonen kombinerer en røff malerstil med nitide og presise tusjtegninger.

Noe av det første som møter oss, blant ornamentikk og tekstbrokker, kornaks, skjeletter og øgleaktige fuglevesener, er en dyster, androgyn skikkelse som ser på oss med et mørkt blikk fra dype øyenhuler. Den høyre hånden er hevet som til velsignelse. Kontrasten mellom det punkeraktige ansiktet, skikkelsens lyse sommerkjole og Kristusgesten, er symptomatisk for hele verkets fragmenterte og motsetningsfylte uttrykk.
I likhet med mange av Gudmundsdottirs tidligere arbeider, er Norske skoger malt direkte på galleriveggen. Hun gir maleriene en tilmålt tid, de vil bli overmalt når utstillingen er over. På denne måten unndrar hun bildene sine maleriets status som salgsvare og samlingsobjekt, og gjør dem til teatralske situasjoner, nærmere relatert til happenings og installasjonskunst enn til tradisjonelt maleri.
At veggene er dekket fra gulv til tak usynliggjør også galleriet som den tradisjonelle, hvite rammen rundt maleriet, og gir betrakteren en mektig opplevelse av at kunstverket står for seg selv som en del av gatebildet, uavhengig av institusjonen. Det er bare vindusglassene som minner oss om at vi kikker inn i et gallerirom, og ikke et nedtagget smug.
Uten å legge noe banalt og overtydelig budskap inn i bildene, makter Gudmundsdottir aktivt å problematisere maleriets status som historisk utdatert representasjonsform, samtidig som hun viser oss at maleriet fremdeles kan ha sin relevans, ikke lenger som opphøyd medium, men som del av en større visuell kultur.