Lite kjent atelierordning

Av: Hildegunn Gullåsen

Publisert:

Utgave: 1/2006

Del: 

Siden 2003 har Trondheim kommune stilt et stort atelier tilknyttet Tempe Helse- og Velferdssenter til fri disposisjon for en kunstner.

To kunstnere har så langt fått mulighet til å benytte seg av den lite kjente ordningen.
Kunstneren disponerer atelieret fritt, og har visse forpliktelser overfor brukerne av senteret og beboere på senterets omsorgsavdeling. Kommunen ønsker med ordningen å skape et levende miljø for bydelens unge og gamle beboere.
Birgit Kvamme Lundheim, som tok over atelieret etter Nirmal Singh Dhunsi, synes ordningen fungerer meget bra.
– Arbeidsforholdene for meg som kunstner er utmerkede. Og for brukerne av senteret, særlig seniorene, tror jeg aktiviteten i atelieret er en oppkvikkende kontrast til det rutinemessige og forutsigbare som preger hverdagen for mange av dem.
I likhet med sin forgjenger har Kvamme Lundheim åpent atelier en fast dag i uken. Billedkunstner Torhild Aukan i atelierstyret, roser kommunen for å være visjonær og framtidsrettet i sin satsning. – En kunstner kan ha mye å tilføre miljøet på senteret, og det uforutsigbare en kunstner kan representere i en slik sammenheng, er svært positivt.
I løpet av april utlyses atelieret etter all sannsynlighet på ny.