Kulturbyrået Mesén i Trondheim

Av: Birgit Kvamme Lundheim

Publisert:

Utgave: 1/2006

Del: 

Kulturbyrået Mesén har fått en satellitt i Trondheim; prosjektleder Randi Martine Brockmann er tilbake i sin fødeby og klar for nye prosjekter.

Kulturbyrået Mesén er et femmannsforetak som arbeider med kunst- og kulturproduksjon innen alle genrer. – Hvilke planer har Mesén for virksomheten i Trondheim?
– For tiden samarbeider vi med musikerne Anne-Lise Berntsen, Trygve Brøske og Trio Alpaca, samt med scenekunstner Lisa Lie som i forestillingen The Elegant Universe lar billedkunst bli en del av uttrykket. Et annet prosjekt er «Flyndra» ved straumen i Inderøy. Det synes å være både satsingsvilje og et mangfoldig kunstliv i regionen. Kanskje mangler regionen en mer synlig og sentral mønstring for visuell kunst. Vi besitter et stort nettverk som også kunstnere i Midt-Norge nå kan trekke veksler på, sier Brockmann. I tillegg til inntekter fra private oppdragsgivere, finansieres byrået via midler fra blant andre Kulturrådet, kommunen og Fond for lyd og bilde.
– Er det en interessekonflikt i og med at byrået og enkeltkunstnere til dels konkurrerer om de samme offentlige midlene?
– Byrået søker prosjektstøtte i samarbeid med kunstnerne. Størstedelen av disse støttebeløpene går direkte inn i den kunstneriske produksjonen og til kunstnerhonorarer. Vi får både det offentlige og de private kundene til å bruke penger på kunst og slik genererer vi penger til kunstnerne.