Seks forslag til nybygg i første runde

Av: Sissel Lillebostad

Publisert:

Utgave: 4/2005

Del: 

Kunsthøgskolen i Bergen presenterte utkast til nybygg fra seks utvalgte arkitektfirmaer for publikum 20.mai. Endelig avgjørelse tas i slutten av juni.

Ambisjonene om et bygg med internasjonalt nivå, med gode og funksjonelle rammer for studenters og ansattes skapende virksomhet. Et grundig forarbeid sikret seks utkast av høy kvalitet for videre behandling av juryen. Et vesentlig moment ved alle utkastene er at det må tas høyde for kunstutdanningens uforutsigbarhet. Rektor Nina Malterud uttrykte det slik ved offentliggjøringen av utkastene:
– Nybygget skal romme det ukjente, det som vi ennå ikke vet hva er. Det må ha en nyskapende form som gjenspeiler rollen institusjonen forventes å ha i samfunnet for øvrig. KHiB oppfører ikke bare et signalbygg, det skal også bidra til en urbanisering av området. Dette medfører en mye større offentlig rolle for skolen enn det vi hittil har vært kjent for, her inngår både bibliotek, galleri og kafé.
– Men hvordan ser Statsbygg på rollen som deltaker i en utvidelse av sentrum?
– Statsbygg vil levere et av flere innspill i utformingen av det aktuelle området. Erfaringen fra Bjørvika viser at en tydelig aktør kan ha en betydelig innvirkning på en samlet utvikling. Alle ble derfor bedt om å inkludere området rundt bygget i sine utkast. Vi oppfordrer Bergen kommune til å vurdere helheten i planene, og se utover den enkelte utbygger, sier Øyvind Christoffersen, informasjonsrådgiver i Statsbygg
Dette er noe Nina Malterud også følger opp. – KHiB vil gi sitt bidrag til plassdannelse i området, og det er av betydning at en slik institusjon også engasjerer seg i den mer trivielle delen av byutviklingen.
Departementet har godkjent et bruttoareal på 17 500 kvadratmeter, men det kan utvides med opptil 10 000 kvadratmeter. Bygget blir det største nye kulturbygget i Bergen siden oppføringen av Grieghallen.