Nordnorsk Kulturråd utfor stupet

Av: Kristoffer Dolmen

Publisert:

Utgave: 6/2006

Del: 

Regjeringen fjerner tildelingen på 2,6 millioner til Nordnorsk Kulturråd på statsbudsjettet for 2007. – Blir vedtaket stående er det ikke bare dårlig kunstpolitikk, men også slett distriktspolitikk, mener Sigrid Hernes, leder i Nordnorske Bildende Kunstnere.

Det er full usikkerhet om framtiden til Nordnorsk Kulturråd, finansieringskildene er i ferd med å renne bort. Det startet med at Nordland fylkeskommune trakk sin støtte i 2005. Troms og Finnmark fylkeskommune har signalisert at de vil gå til samme skritt. Staten ser ut til å sette den endelige spikeren i kista ved å fjerne tildelingen på 2,6 millioner til Nordnorsk Kulturråd på statsbudsjettet for 2007. Avgjørelsen begrunnes med at den følger opp et initiativ fra de tre Ap-fylkesrådene for kultur i de tre nordlige fylkeskommunene.
Nordnorsk Kulturråd har gjennom 42 år vært et talerør for denne landsdelens kulturliv. Rådet fungerer som en interesseorganisasjon, men også som pengefordeler bl.a. av midler som er tildelt nordnorsk kulturliv fra staten og fylkeskommunene. Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere, Nord-Norge er to av de ni organisasjonene som har fått sin grunnfinansiering kanalisert fra Nordnorsk Kulturråd. Disse vil fra 2007 nærmest stå uten driftsmidler.

Slett distriktspolitikk
– Blir vedtaket stående er det ikke bare dårlig kunstpolitikk, men også slett distriktspolitikk, sier leder av NNBK, Sigfrid Hernes. Hun mener arbeidet og funksjonen til de regionale kunstnerorganisasjonene er helt avgjørende for at kunstnere bosetter seg i landsdelen.
– Prosessen rundt denne avgjørelsen er utrolig arrogant, kunstnerne er ikke blitt hørt, mener Hernes. Hun legger til at avgjørelsen er tatt uten å tenke på konsekvensene for kunstnerorganisasjonene og de respektive fagmiljøene.
– Det håpløse i situasjonen er at det ikke gis noe forslag til alternativ tilskuddsgiver til vår organisasjon, sier Hernes.

Omdisponeres til andre grupper
– At pengene forblir i landsdelen ved at de er omdisponert til Landsdelsmusikerne og FINN turné er av liten trøst, sier billedkunstner Grete Andrea Kvaal, bosatt i Tromsø. – Som enkeltkunstnere mister vi blant annet et viktig sted å søke om midler til egne prosjekter, dette kan karakteriseres som et dolkestøt mot den frie kunsten. Signalene dette gir, er at kunstnerne i landsdelen like gjerne kan tildeles flyttelønn.
– En ting er midlene som forsvinner, Nordnorsk Kulturråd har i tillegg vært opptatt av våre kår som kunstnere uavhengig av kunstpraksis og vært en interessert og viktig støttespiller, noe som dessverre ikke kan sies om de tre fylkeskommunene, mener Kvaal.

Forhandle om driftsstøtte fra staten
– Et kunstliv her i nord er ikke nødvendigvis tuftet på Nordnorsk Kulturråds videre eksistens. Kunstnerorganisasjonene kan motta sine tildelinger direkte fra staten, sier billedkunstner Yngve Henriksen, bosatt i Svolvær.
– NNBK har en særdeles viktig funksjon og organisasjonen bør styrkes, en del av de frie midlene som Nordnorsk Kulturråd disponerte, kunne NNBK fordele videre som prosjektstøtte på billedkunstfeltet. NNBK må stå i spissen for å legge til rette for at kunstnere i større grad kan etablere seg og virke her nord.
– Med den endrete situasjonen må NNBK forhandle videre med staten om driftsstøtte på egne vegne, alene eller sammen med de andre kunstnerorganisasjonene som til nå har fått sine midler kanalisert igjennom Nordnorsk Kulturråd, mener Yngve Henriksen.
Siste i saken: Troms fylke og Finnmark fylke opprettholder likevel støtten til NNKR. Rådet skal i 2007 gjennomgå en evaluering og vitaliseringsprosess. For at det kan skje må NNKR tilbake på statsbudsjettet. Som kjent trakk Nordland sin støtte i 2006. De har ikke endret mening ennå. Målet er at alle tre fylker og staten fra og med 2008 støtter NNKR, skriver Sigfrid Hernes i en mail til medlemmene.