Pause fra utstillingsvirksomheten

Av: Hildegunn Gullåsen

Publisert:

Utgave: 1/2006

Del: 

I januar innstilte Hordaland Kunstsenter sin utstillingsvirksomhet. I utstillingspausen ønsker senterets leder Mari Aarre å utarbeide og iverksette en ny handlingsplan for den videre driften av senteret.

I januar innstilte Hordaland Kunstsenter sin utstillingsvirksomhet. I utstillingspausen ønsker senterets leder Mari Aarre å utarbeide og iverksette en ny handlingsplan for den videre driften av senteret. – Innstillingen av utstillingsvirksomheten er på ingen måte en resignasjon, men et aktivt grep. I syv måneder vil vi konsentrere ressursene om arbeidet med å redefinere strukturen og få senteret på fote igjen, forteller Aarre. Hun påpeker at det kun er galleridriften som vil ha et halvt års pause, og at senterets øvrige drift knyttet til blant annet utsmykking, vandreutstillinger og informasjonsarbeid, vil fortsette som tidligere. Aarre startet som ny leder i oktober ved et kunstsenter som hadde en betydelig negativ egenkapital og en nedbemannet stab. Det forelå heller ingen utstillingsplaner for det påfølgende året. Tiden var inne for en grundig gjennomgang av kunstsenterets videre drift.
– Vi skal nå nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide en ny handlingsplan. Vi har også avholdt et medlemsmøte, hvor vi ba medlemmene om å komme med sine synspunkter og ønsker for kunstsenteret. De har så langt vist forståelse for at vi må gjøre omstruktureringer.
Selv er hun foreløpig tilbakeholden med å uttale seg om sine planer for senteret. Hun forteller imidlertid at de på medlemsmøtet diskuterte behovet for seminarer og workshops, verdien av et kommisjonssalg samt bruken av gallerirommet.
Noe er likevel bestemt. Blant annet skal det etableres et publikumsmottak i 1. etasje i huset på Klosteret. Senteret skal også øke den kunstfaglige stillingsprosenten, og en utstillingskoordinatorstilling skal utlyses. Aarre har selv både administrativt og kunstfaglig ansvar.