• Fra åpningen av Generator.x i januar.

    Marius Watz.

Tou reddet fra konkurs

Av: Lise Kristiansen

Publisert:

Utgave: 1/2006

Del: 

Tou Scene unngikk konkurs. – I fremtiden vil vi få en ny modell for kunstnerisk ledelse, og forsøke å bedre kommunikasjonen slik at vi kan nå ut til nye grupper, sier styreleder Nils Henrik Asheim.

Tou Scene i Stavanger var før jul truet av konkurs. Kulturhuset hadde da en gjeld på rundt 2,5 millioner, og lå i forhandlinger med sine kreditorer. I løpet av desember kom man frem til et kompromiss som reddet Tou Scene. Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og investorgruppen bevilget ekstramidler til driften, men satte som betingelse at kreditorene og Stavanger kommune skal få velge til sammen tre representanter til det nye styret.
Til Billedkunst uttaler styreleder Nils Henrik Asheim at Tou Scene ikke vil endre profil som samtidskunst-arena som følge av nesten-konkursen.
– Nye årlige bevilgninger fra 2006, bl.a. fra statsbudsjettet, er med og sikrer driften av Tou Scene, og gir oss et bedre økonomisk grunnlag enn vi har hatt til nå. Tou Scene kan derfor fortsette etter samme målsetning som før. Samtidig er det langt til vi har nådd våre ambisjoner. Beliggenheten i Østre Bydel gjør at Tou Scene må ta noen grep for å øke tilstrømningen til huset. Kulturhuset vil blant annet satse på kunstaktiviteter for barn. Et nettverk av uavhengige kulturaktører bidrar til programmet ved Tou Scene, og disse kan vi aktivisere i enda større grad.
Asheim understreker at Tou Scene har store visningsarealer som kan utvikles videre.
Tou Scene er en av Stavangers kultursatsninger foran kulturbyåret 2008. Kulturhuset startet opp i 2001 etter innsats fra ildsjeler. Etter gjenåpningen i mai 2005 hadde Tou Scene 12 000 besøkende etter seks måneder. 30 kulturaktører er tilknyttet Tou, blant dem tolv billedkunstnere, som har atelierplass i bygget.