Fra prinsipp til kompromiss

Av: Josefine Lyche

Publisert:

Utgave: 2/2007

Del: 

Intrigene rundt den norsk-svenske utstillingen «Border Art: Halden», vist på Fredriksten festning i sommer, nærmer seg slutten etter over et halvt år med konflikter.

Under overskriften «Ordfører sensurerer kunst» skrev Billedkunst (5/2006) om konflikten rundt utstillingen «Border Art» på Fredriksten festning. Som en følge av at kommunen mente kunstinstallasjonene skjemmet turistattraksjonen Fredriksten festning, ble kunsten fjernet og Nasjonale Festningsverk (NF) bøtelagt. Saken har stått mellom Halden kommune og NF.
Kommunens vedtak om dagsbøter og fjerning av kunsten ble tidlig påklaget av NF. I høst trakk de derimot klagen tilbake for å få en raskere løsning på saken. De ba samtidig om at kommunen ville ta imot en beklagelse og trekke kravet om dagmulkter. Boten hadde da kommet opp i svimlende 195 000 kroner.
Utstillingen «Border Art» ble betegnet som en suksess inntil de tre kunstverkene som var synlige fra Halden sentrum ble definert som byggesak, og påstått søkepliktige i stedet for meldepliktige etter §93. I utstillingens prosjektrapport uttaler advokater og andre fagkontakter at de aldri har sett at paragrafen er blitt praktisert på lignende vis, og de poengterer at det ikke fins hjemmel i Plan- og bygningsloven for vedtaket ettersom installasjonene har vært oppført i kortere tid enn fire måneder.
I februar opplyste Halden Arbeiderblad at hovedutvalget for plan og miljø i Halden kommune ønsket å finne en løsning på konflikten og vedtok at boten skulle senkes til 25 000 kroner. Dette særlig etter at Riksantikvaren gikk ut i avisen og sa at det ikke hadde forekommet noen skade på kulturminnet, og at saken var henlagt fra deres side. Kommunen ønsker etter sigende ikke å ramme kunstmiljøet, men opprettholder noe av boten for å vise at de mener alvor i saken.
Prosjektleder Silje Steinsvik ved Østfold Kunstnersenter (ØKS) opplyser at NF nå har valgt å trekke klagen og betale boten på 25 000 kroner, penger som kommunen har tilbudt Halden Kunstforening. Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) har på sin side sendt en oppfordring til kunstforeningen om ikke å ta imot pengene. ØBK opplyser at de nylig fikk en telefon fra Halden Kunstforening som har tatt oppfordringen til etterretning og takket nei til det ØBK omtaler som «judaspengene».
Bråket rundt kunstinstallasjonene i sommer endte med at publikum begikk hærverk på noen av kunstverkene før de ble fjernet. Hvem som står bak hærverket er foreløpig ikke oppklart.