Oppføring av privatundervisning

Av: Hilde Sjeggestad

Publisert:

Utgave: 4/2005

Del: 

Jeg underviser elever privat, men klarer ikke å finne ut i hvilket skjema disse inntektene skal føres opp. Kan juristen hjelpe meg med å finne ut av dette?

I utgangspunktet skal det betales merverdiavgift av omsetning av alle tjenester. Undervisning er imidlertid særskilt unntatt i merverdiavgiftslovens § 5b første ledd nr.3. Unntaket omfatter også varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i undervisningstjenesten.
Unntaket er ment å omfatte mer enn tradisjonell undervisning i regi av skoler og universiteter, slik at for eksempel også fritidsrettet undervisning/opplæring omfattes. Det antas derfor å være klart at den undervisningen du driver, er merverdiavgiftsfri. Du kan derfor føre inntektene av undervisningen i post 2.06 eller 2.07 i næringsoppgaven for billedkunstnere.
Dersom undervisningen er av en mer omfattende karakter både i omfang og varighet og derved fremstår som en egen virksomhet, kan du vurdere å registrere den som sådan og føre inntekter og utgifter i Alminnelig Næringsoppgave 1, post 3100.