• Åsa Nacking.

    Torbjörn Carlson/Sydsvenska Dagbladet

Horelli hopper av toget til Venezia

Av: Leif Magne Tangen

Publisert:

Utgave: 3/2005

Del: 

Kunstneren Laura Horelli trekker seg fra deltagelse på Venezia-biennalen etter interne diskusjoner om kuratorgrepet for den nordiske paviljongen.

Organiseringen av den nordiske paviljongen går på rotasjon mellom Norge, Sverige og Finland. I 2005 er det Sveriges tur. Moderna Museet i Stockholm valgte Lund Kunsthalls Åsa Nacking som kurator, og hun inviterte svenske Miriam Bäckström og hennes tyske ektemann Carsten Höller, norske Matias Faldbakken og finske Laura Horelli som utstillere.
I februar bestemte Laura Horelli seg for å trekke seg fra utstillingen.
– Det var ikke et klart kuratorisk konsept bak utstillingen. Da mitt ønske om å få en permanent fysisk plass for arbeidet mitt ikke ble imøtekommet, bestemte jeg meg for å trekke meg, sier Horelli.
Nacking ønsket å løse opp det kuratoriske grepet, spille på ideen om rotasjon og la kunstnerne være med og bestemme hvordan utstillingen skulle gjøres.
– Ideen om rotasjon viste til det overgripende konseptet om at de tre landene roterer på ansvaret for den nordiske paviljongen, sier Näcking til Billedkunst. Ideen kom ifølge Nacking fra Carsten Höller. Ifølge Nackings katalogtekst, som Billedkunst eksklusivt har fått innsyn i, har det endelige utstillingskonseptet blitt litt annerledes: Det tar utgangspunkt i paviljongens arkitektur, man har fjernet glassveggene og lar kunstnerne – som har valgt arkitektoniske arbeider – ha hele utstillingsrommet alene en dag av gangen.

Blir ikke erstattet
Som erstatning for Horelli har Moderna Museet foreslått en annen kunstner, men Finnish Fund for Art Exchange (FRAME) har avslått dette. Horelli blir dermed ikke erstattet.
– Det var fra begynnelsen av en asymmetri i hvordan kunstnere ble invitert. De svenske representantene ble invitert først og kjørte sitt eget løp, sier direktør Marketta Seppälä ved FRAME. Hun har lite til overs for hvordan det hele ble organisert, og mener det handler om å støtte de kunstnere man faktisk har valgt ut.
– Denne typen kuratorisk uanstendighet kan ikke korrigeres ved å velge nye kunstnere, avslutter hun.
Nacking beklager det som har skjedd og mener Horellis fravær er et stort tap for utstillingen som helhet.
– Selv om jeg ikke har opplevd noe liknende tidligere, så er det en kunstners fulle rett å trekke seg fra planlagte utstillinger.
Nacking påpeker at hun som kurator påtar seg ansvaret for Horellis avgjørelse, men understreker at hun håper dette ikke vil få noen videre betydning for samarbeidet mellom de tre landene.
– Det er viktig at Moderna og FRAME sammen med OCA utreder forholdene etter at vi er ferdig med ustillingen og analyserer hva som gikk galt, sier Nacking.

Den nordiske paviljongen åpner 11. juni i år og pågår frem til 6. november. Se www.oca.no og www.modernamuseet.se