Levekår eller å "leve i kår"

Av: Marit Aanestad

Publisert:

Utgave: 2/2007

Del: 

En ny levekårsundersøkelse er på trappene, igangsatt av Kulturdepartementet, utført av Telemarksforskning. Den skal vise hvordan kunstnere lever; hva vi tjener og hvordan vi greier å finansiere vår virksomhet.

Og kunstnere er tusenkunstnere i nettopp dette, å finne måter å lage kunst på og måter å overleve på. For det er vanskelig å leve av kunst i Norge i dag.
Vi vet at levekårsundersøkelsen vil avsløre at de fleste billedkunstnere har mange jobber ved siden av kunsten, både i undervisning og annen kunstrelatert virksomhet, men ofte også i såkalte «pengejobber»: på sykehjem, i butikk eller post. Og til tross for at vi ofte har lange utdannelser, er vi blant de dårligst stilte økonomisk, langt under andre akademiske utdannelser. Og i og med at vi er selvstendig næringsdrivende kommer vi ikke inn under tradisjonelle ordninger som arbeidsledighetstrygd, sykelønn og pensjon. De færreste av oss har råd til å tegne tilleggspensjoner.
I motsetning til andre kunstnergrupper har billedkunstnere et kapitalbehov for å kunne drive sin virksomhet; til leie av ateliér, til materialer, frakt, distribusjon osv. Ofte bruker vi egne penger til å finansiere institusjoners utstillingsproduksjon, til teknisk utstyr, kataloger og formidling. Får vi stipender så bruker vi mesteparten av midlene i produksjon.
Levekårundersøkelsen vil ikke vise hvordan vår virksomhet bidrar inn i samfunnet; til kunstopplevelser for publikum gjennom at kunstneren selv stort sett «betaler» for å lage utstillinger, hvordan vi med vår virksomhet sysselsetter ansatte i formidling og undervisning, i museer og gallerier. Og hvordan vi holder liv i en stadig økende galleri- og salgsvirksomhet for kunst.
Forrige rapport i 1993 (INAS Rapporten) viste at nær halvparten av kunstnerne var å klassifisere som lavinntektsgruppe. Det blir maktpåliggende at levekårsundersøkelsen sammenholdes med forrige undersøkelse for å se utviklingen. Vi er redd for at vi fremdeles er å klassifisere som lavinntektsgruppe, og at vi har sakket ytterligere akterut i forhold til andre akademiske yrker.
Viktigst er allikevel at Levekårsundersøkelsen forplikter det offentlige til handling. Som resultat av undersøkelsen og som del av de vakre løftene i Kulturløftet venter vi at 2008 blir billedkunstnernes år.
Studentene bak Manifest 2007 sier: Å være kunstner er et yrke, og det må være et yrke det går an å leve i.