• Sami Rintala: ASPHOUSE, 2006/2007.

    Rintala

En grønn bølge?

Av: Leif Magne Tangen

Publisert:

Utgave: 2/2007

Del: 

Her er noen nyheter fra naturen: Angivelig er det for lite torsk i nord. I sør begynner de å gyte bekymringsfullt tidlig på året. Hvert fjerde barn i Sentral-Europa blir født ved hjelp av keisersnitt. I slutten av dette århundret kan temperaturen øke med opptil fire grader. Markedet for bioprodukter boomer, men det samme gjør markedet for salg av menneskelig vev. Økosystemet går til helvete. Det snør.

Samtidskunst er som en svamp som suger til seg, bruker samt utvikler begreper, systemer og materialer. Et tema som jeg tror kommer til å bli mainstream i løpet av de neste årene er økologi. Dette er meg bekjent det første forsøket i Norge på en temautstilling rundt dette innenfor samtidskunstfeltet. Åtte kunstnere fra den midtnordiske regionen ble tidligere i år samlet i et seminar om temaet – og de ble bedt om å produsere nye verk til utstillingen.
Overgangen mellom økologiske inspirerte og sosialt orienterte prosjekter – slik vi har sett mange av de siste årene i Norge – kan være vanskelig å skille i utstillingen. Ta for eksempel Go Native, 2007. Det handler om Ljungaverk i Sverige, og med foto, video og andre visuelle arbeider blander Tomas Eriksson reell dokumentasjon og mer kreative prosjekter av forskjellige art som skal vise lokalsamfunnet han er en del av. Prosjektet bærer preg av én slags lokal utvikling, men jeg er usikker på hvor bærekraftig prosjektet er innenfor rammen til utstillingen i Trondheim. Det lokale er ikke nødvendigvis det økologisk bærekraftige. Arbeidet Beyond Control derimot, er ren dokumentering. Det handler om Svartlamon, Trondheims svar på Blitz: Her okkuperer man ikke et lite bygg, men en hel bydel – og man kjemper for den. Filmene viser intervjuer med innbyggerne på Svartlamon. Det er en relativ homogen gruppe med mennesker som ytrer seg om forholdene i området. Ingenting overraskende med det.
Et gledelig gjensyn var Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinens Complaints Choir of Birmingham, et typisk feel-good prosjekt om hvordan negative tanker og følelser kan brukes til noe positivt i en kollektiv prosess. Men det er flere svakheter der. Jeg skjønner ikke hvorfor Birmingham-utgaven er valgt ut fremfor de andre mulige kandidatene (Helsinki, Bodø og Hamburg for å nevne noen) annet enn at det er den beste melodien så langt. Den har, så vidt jeg kan se, ingen relevans for Midtnorden.
Verket ASPHOUSE, 2006/2007 av Sami Rintala må være utstillingens høydepunkt – og sikkerhetspunkt. Rintala skal lage et hus av asp utenfor Sundsvall. Følgeteksten sier at beplantning i skogbruk etterstreber monokulturer av gran og furu. Dette kan jeg skrive under på. I Lofoten planter man sitka- og lutzgran for fremtidig skogdrift. Wahnsinn som man sier i Tyskland. Det ødelegger den vegetasjonen som har eksistert på øyene de siste par hundre årene. Rintalas hus kommer til å forsvinne gradvis ettersom det forvitrer langsomt, og i den prosessen sysselsetter det mange insekt- og dyrearter som dør ut i den plantede skogen. Dette fordi de nettopp trenger denne typen tre for å overleve.
Det er vanskelig å gjøre nybrottsarbeid, også innenfor kunstverdenen. Jeg kan vanskelig si at «MORE THAN THIS» kommer til å fremstå som en av de sterkere utstillingene i 2007, men den har likevel noen positive momenter og ikke minst, den er et startsskudd. Vi kommer til å se mye kunst om økologi i årene som kommer, vær beredt!