Innkjøpskomiteen opprettholdt ved NNKM

Av: Nina Haugen

Publisert:

Utgave: 1/2005

Del: 

Forslag om midlertidig nedleggelse av innkjøpskomiteen ved Nordnorsk Kunstmuseum ble stoppet.

I slutten av oktober gikk direktør for Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), Anne Aaserud, ut i Kulturnytt og fortalte at innkjøpsordningen av samtidskunst ved museet ville bli foreslått foreløpig stoppet på grunn av dårlig økonomi. Som en følge av dette ville innkjøpskomiteen for kunst også bli midlertidig nedlagt. Dette utspillet førte til reaksjoner i Nordnorske Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge. Et åpent brev fra styrelederne, Grete Andrea Kvaal og Solveig Ovanger, ble trykket i avisa Tromsø. I brevet uttrykte de bekymring for forslaget på vegne av kunstnerne, og viste til at museets vedtekter sier at NNKM forplikter seg til å skape interesse og kjennskap til kunst fra landsdelen. Brevet kommenterer at en eventuell innkjøpsstopp vil etterlate hull i nordnorsk kunsthistorie. - Det var kun snakk om en midlertidig nedleggelse av innkjøpskomiteen, sier Aaserud til Billedkunst. - Slik situasjonen har vært nå, har ikke museet hatt midler til å kjøpe inn verker.
Aaserud forklarer museets økonomiske situasjon med at man i 2004 utvidet med en etasje, noe som har økt leie- og renholdsutgiftene. Siden ingen av midlene i budsjettet er direkte øremerket innkjøp ble ordningen kuttet. På styremøtet i begynnelsen av november vedtok NNKM imidlertid å overføre 100 000 kr fra budsjettet for temporære utstillinger til innkjøp. Dermed ble også innkjøpskomiteen opprettholdt. Aaserud avslutter med å understreke at innkjøpsmidlene ikke er avsatt til samtidskunst alene, museet skal også tilføre samlingen historiske verker gjennom sine innkjøp.
Jeg må jo si at det er hårreisende å kutte budsjettet på bare én post, og det på innkjøp, repliserer Kvaal. - NNKM har et ansvar i forhold til kunstnerne når det gjelder å dokumentere vår egen tid.