Juristene svarer

Av: Hilde Skjeggestad

Publisert:

Utgave: 1/2005

Del: 

Hva gjør en kunstner som blir bedt om å oppgi organisasjonsnummer ved utført utsmykkingsoppdrag? Og hva med merverdiavgiften ved støping av et verk i utlandet?

- Jeg har utført et utsmykkingsoppdrag. Oppdragsgiver krever at jeg har noe som kalles organisasjonsnummer på fakturaen. Hva gjør jeg da?
- De aller fleste næringsdrivende må registrere seg i et av de statlige registrene som finnes. Imidlertid er det unntak for næringsdrivende som ikke har ansatte og ikke betaler merverdiavgift. Dermed er de fleste kunstnere unntatt fra registreringsplikten. Men kunstnere har rett til å registrere seg i det som heter Enhetsregisteret. Registrering i Enhetsregisteret er gratis og svært enkelt. Ta kontakt med Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 eller på internettwww.brreg.no
- Selv om du ikke har plikt til å registrere deg, er det en stor fordel å ha et organisasjonsnummer. Blant annet vil banker og andre finansieringsinstitusjoner kreve at du er registrert i forbindelse med lånesøknader. Samtidig er det mange oppdragsgivere som krever at du oppgir organisasjonsnummer på fakturaen, slik du har opplevd. Hvis du ikke registrerer deg, kan du risikere ikke å få utbetalt honoraret ditt. Etter vår oppfatning er det derfor all grunn til å registrere seg.

- Jeg skal få støpt et verk i utlandet. Hva må jeg gjøre i forhold til merverdiavgift?
- Når du får støpt, eller på annen måte laget et verk i utlandet, betyr det at du kjøper en tjeneste. Dette på samme måte som når du får laget et verk i Norge. Alle næringsdrivende, også kunstnere, skal betale merverdiavgift ved kjøp av tjenester. Ved kjøp av tjenester i Norge er det den som utfører tjenesten, dvs støperiet, som beregner og betaler inn merverdiavgiften. Ved kjøp av tjenester fra utlandet er det den som kjøper tjenesten, dvs kunstneren, som må beregne og betale inn avgiften. Grunnen til at du må betale merverdiavgift til Norge ved kjøp av tjenester i utlandet, er for å sikre like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske tjenesteytere.
- Merverdiavgiften beregnes ut fra det du har betalt i utlandet. Avgiften er for tiden 25 %. Dvs at hvis du betaler støperiet 10 000 kr, skal du betale 2 500 kr i merverdiavgift. For å betale avgiften, må du ta kontakt med fylkesskattekontoret der du bor. Da får du tilsendt et skjema som må fylles ut og sendes inn. Deretter får du en faktura. Skjemaet må leveres kvartalsvis. Det betyr at hvis du kjøper en tjeneste fra utlandet i februar, må du fylle ut og sende inn skjemaet innen utgangen av mars. Du skal bare levere skjemaet i det kvartalet du har kjøpt en tjeneste fra utlandet. Har du kjøpt en tjeneste i februar og leverer skjemaet innen utgangen av mars, behøver du altså ikke levere nytt skjema med mindre du kjøper en ny tjeneste fra utlandet.
- Det kan imidlertid hende at støperiet, eller den du kjøper tjenesten av, har betalt inn merverdiavgift til sitt land. Denne blir belastet deg. For å slippe å betale dobbel merverdiavgift, kan du da søke om refusjon av denne avgiften hos myndighetene der du kjøpte tjenesten. Du skal imidlertid uansett betale merverdiavgift til Norge.