• Paul Brands skulptur før demonteringen.

    Svalbardposten

Skulptur i Longyearbyen fjernet

Av: Hildegunn Gullåsen

Publisert:

Utgave: 3/2005

Del: 

Paul Brands skulptur Himmelstelt ble demontert av UNIS-direktør Lasse Lønnum i romjulen i fjor uten at verken kunstneren eller Utsmykkingsfondet for offentlige bygg ble forsvarlig informert på forhånd. Det er fremdeles usikkert hvor og når skulpturen blir gjenreist.

Skulpturen, som ble satt opp i 1995, ble demontert fordi det bygges et 8500 kvm påbygg på Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Utendørsarealene skal omarbeides og plassen der skulpturen stod skal brukes som parkeringsplass for snøscootere om vinteren og vanlig trafikk om sommeren, forteller Lønnum.
Paul Brand er svært oppgitt over at han ad omveier ble gjort oppmerksom på at skulpturen hans var fjernet:
– Direktøren kan ikke bare gjøre som han vil. Dette er et spesielt viktig verk og jeg er opptatt av at skulpturen kommer opp igjen og på plass.
Direktøren i Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, Vivian Moen, er også overrasket over at en statlig instans som på forhånd kjenner normal prosedyre, allikevel velger å handle på egen hånd. Lønnum legger seg imidlertid helt flat og ønsker å beklage overfor kunstneren.
– Dette var en stor glipp fra vår side.
Utsmykkingsfondet arbeider nå med gjenoppsetting og plassering av skulpturen.
– Vi er i dialog med UNIS og håper å komme frem til en løsning som alle parter kan være tilfreds med. I utgangspunktet forutsetter fondet at skulpturen av Paul Brand på UNIS Svalbard blir gjenreist, forteller Moen.
Lønnum påpeker at kunstneren aldri var fornøyd med den plasseringen skulpturen hans fikk.
– Det kan imidlertid være en løsning å finne en ny plassering til den ved UNIS når påbygget er ferdigstilt innen utgangen av neste sommer.
Han sier videre at UNIS ønsker å få en positiv løsning på saken og er villig til å påta seg de kostnadene en rekonstruksjon av skulpturen måtte innebære. I mellomtiden håper Brand at de uheldige lagringsforholdene for skulpturen hans blir endret slik at den ikke blir ytterligere skadet.