• Messen ønsker å framstå som mer seriøs overfor utenlandske samlere. På bildet installasjonen Simplified Mirror Labyrinth av Jeppe Hein.Messen ønsker å framstå som mer seriøs overfor utenlandske samlere. På bildet installasjonen Simplified Mirror Labyrinth av Jeppe Hein.

Skarpere messe med nordisk fokus

Av: Ronnit Hasson

Publisert:

Utgave: 3/2005

Del: 

Stockholm Art Fair kjører strengere utvelgelse og ønsker å framstå som mer seriøse. Nytt av i år er at også akademiene fra alle de nordiske landene deltar.

For 25. år på rad åpnet Stockholm Art Fair i Älvsjö i april. Messen er den største i Norden og en publikumsmagnet, men kvaliteten har vært varierende. Anerkjente gallerier med samtidskunst blandet med folkelig håndverkskunst, torgkunst og kitsch. Åpen for alle – etablerte som amatører.
Men i år der det annerledes. Kvaliteten er jevnt over høy. I entreen møtes man av et stilrent og tidsriktig skilt med teksten «Stockholm Art Fair, a Nordic Event». Stockholmsmessen har fornyet seg med ny prosjektgruppe og ny kommunikasjonsprofil.
– Vi har vært litt strengere enn vanlig til å velge bort gallerier som vi synes ikke holder tilstrekkelig høy kvalitet. Og vi kan muligens bli enda strengere, sier messekommisær Pia Kristoffersson.

Ambisiøs messe
– Ambisjonen har vært å profilere Stockholm Art Fair som en nordisk arena for å tiltrekke utenlandske samlere. Det er bra at man rendyrker noe som gjør det verdt å reise hit, sier Kristoffersson.
For å tydeliggjøre det nordiske har messen stilt en plass til rådighet for en utvalgt nordisk kunstner, i år dansken Jeppe Hein med installasjonen Simplified Mirror Labyrinth.
– Ved å invitere en kunstner som er på vei opp og ved å la stafettpinnen gå mellom de nordiske landene får man automatisk fokus på det landet. Nytt av i år er også at akademiene fra alle de nordiske landene deltar. Det er både morsomt og nettverksbyggende. Dessverre var det ingen norske gallerier som deltok på messen. Vi håper på bedre oppslutning neste år, sier Kristoffersson.

Fornøyd gallerist
Galleri Brändström & Stene er ett av de svenske galleriene som konkurrerer på det internasjonale markedet. Det bruker Stockholm Art Fair for å pleie hjemmemarkedet som er viktig for gallerienes overlevelse. Jan Stene er positivt innstilt til messen. Han tror at en skandinavisk messe i framtiden kan turnere mellom de nordiske landene. Om messen fortsetter å utvikle seg i denne positive retningen tror Stene at den også kan bli attraktiv for europeiske gallerier utenfor Norden.
Galleriet har stilt ut i tre år på rad og er fornøyde med mottagelsen. Kundene de får på messen er folk i 30-årsalderen som har gått lei av å handle hos Bukowskis Auksjoner. De betaler gjerne 10 000-20 000 kroner for et kunstverk. De større kundene får galleriet ofte kontakt med gjennom anbefalinger eller på de prestisjefulle messene i Basel og New York, foreller Stene. Der må man kvalifisere seg for å bli med.
– Når galleriet stiller ut i Basel og New York begrenser det seg gjerne til de mest fremgangsrike kunstnerne. Når det er på Stockholm Art Fair blander det gjerne nyutdannete kunstnere med etablerte og internasjonale stjerner. Det er artig, sier Jan Stene.