Kritikk av rådsmedlem

Av: Hildegunn Gullåsen

Publisert:

Utgave: 3/2005

Del: 

Norsk kulturråds medlem Knut Haavik har igjen kommet med harselerende kritikk av norsk samtidskunst. Denne gangen er det et verk på en utstilling Norsk kulturråd har støttet, som får gjennomgå.

I mars uttalte rådsmedlem Haavik til Sogn Avis at Aage Gaups skulptur Time for dreams på Masigruppens utstilling i Sogn og Fjordane Kunstmuseum, ser ut som en «samanrasa skigard». Prosjektleder for utstillingen, Synnøve Persen, ønsker nå en avklaring på rådets prinsipielle holdning. Har det enkelte rådsmedlem adgang til offentlig å gi egne vurderinger av kunstprosjekter støttet av rådet?
– Knut Haavik må gjerne mene hva han vil om samtidskunst. Problemet i denne sammenheng blir poengteringen av hans tilhørighet til Norsk kulturråd i forhold til det faktum at dette er en utstilling med betydelig støtte fra rådet, skriver Persen i et brev til Kulturrådet.
Leder i Kulturrådet, Vigdis Moe Skarstein, tror imidlertid at de fleste som leser Haaviks uttalelse kan gjøre opp sin egen mening om hva som er rådets offisielle syn og hva Haavik mener personlig.
– Det er vanskelig å legge munnkurv på det enkelte rådsmedlem. Vanligvis uttaler lederen eller direktøren seg på vegne av rådet, sier Moe Skarstein.
Hun påpeker videre at Haaviks kommentar er til et vedtak han ikke har vært med på, og at et vedtak som går på å støtte utstillinger veier tyngre og gir sterkere autoritet enn personlige uttalelser fra det enkelte rådsmedlem.
Knut Haavik selv går ikke tilbake på sine uttalelser.
– Jeg mener å ha et ganske fornuftig kunstsyn «fra grasrota», og jeg står fast ved kritikken av Gaups såkalte kunstverk, sier Haavik til Billedkunst. Han mener at det er symptomatisk at useriøse kunstnere tar veggplass fra de mer seriøse.
– Jeg synes Kulturrådet gjør godt arbeid, men jeg forbeholder meg retten til å komme med synspunkter. Jeg lar meg ikke kneble uansett rådsvedtak, sier Haavik.