• Lars Ramberg under monteringen av bokstavene ZWEIFEL på Palast der Republik i Berlin.

Kunsten å tvile

Av: Aage Langhelle

Publisert:

Utgave: 1/2005

Del: 

Tvil er temaet i Lars Rambergs prosjekt «Palast der Zweifels», som åpnet den 26. januar i Palast der Republik i Berlin. På taket står det med store lysende bokstaver ZWEIFEL.

«Zweifel» står for tapte utopier og nødvendigheten av nye perspektiver og identiteter. Ved å realisere prosjektet på historisk grunn håper Ramberg å generere debatt. En ny debatt som skal bygge på 15 år med diskusjoner og sofistikert tvil om tysk historie og egen identitet.
«Zweifel» ble opprinnelig tildelt støtte fra kultursenatet i Berlin, men vedtaket ble omgjort av kulturminister Christina Weiss. Hva var begrunnelsen?
– Kultursenatet i Berlin vedtok enstemmig å fullfinansiere prosjektet. Weiss omgjorde vedtaket med begrunnelsen at prosjektet var politisk upassende. Hun ytret samtidig ønske om å selv kuratere en utstilling som skulle vise hvor forferdelig DDR hadde vært. Utstillingen skulle finansieres med de midlene jeg var blitt tildelt og skulle vises i Palast der Republik.
Hvordan reagerte Christina Weiss da hun fikk rede på at du hadde funnet en norsk sponsor?
– Weiss drev lobbyvirksomhet for å prøve å forhindre at finansministeriet, som eier bygget, skulle gi tillatelse til å montere installasjonen. Men andre politikere i Bundestag stimulerte den samme lobbyen til å hjelpe meg med nødvendige tillatelser...
Har du vært i tvil om det er riktig å koble kultur og næringsliv i et prosjekt som handler om tvil?
– Nei, det passer godt til temaet. Forholdet mellom politikk og kapital har jo også vært et viktig tema i oppgjøret med nasjonalsosialismen.
Det er vedtatt at Palast der Republik skal rives – du foreslår at det bør bli et museum for tvil. Hvorfor?
– Ikke som en institusjon for konservering av tvil, som en objektiv artefakt fra historien. Mitt forslag er å etablere en institusjon for offentlig debatt, for tvil, i Palast der Republik. Kunstverket Palast des Zweifels simulerer dette «museet» som en ideskisse i 1:1 format.