Helomvending for Høvikodden

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 6/2004

Del: 

Henie Onstad kunstsenter velger likevel å ansette kunstnerisk direktør som senterets øverste ansvarlige.

I januar 2004 lanserte styret ved Henie Onstad kunstsenter en såkalt teammodell, der direktør Jan Feldborg, som ikke har kunstfaglig kompetanse, var øverste leder. Nå har kunstsenteret ombestemt seg. Styret vil ansette en kunstnerisk direktør som senterets øverste ansvarlige. Feldborg vil fortsatt ha ansvar for det administrative.
– Hvorfor denne omorganiseringen akkurat nå?
– Overgangen til en organisasjonsmodell med kunstnerisk leder på toppen er ett av flere grep som gjøres for å sikre at Henie Onstad kunstsenter også i fremtiden skal være et kraftsentrum i norsk kulturliv og ledende innen internasjonal samtidskunst. Vi har fått en unik mulighet til å tenke nytt, ettersom vi skal erstatte to stillinger. Nåværende organisering er historisk forankret i midten av 1990-årene, en tid da vi økonomisk lå med brukket rygg. Nå er vi på offensiven med et godt økonomisk resultat og svært gode publikumstall. Vi har fulgt den pågående debatten om styring av kunstinstitusjoner. Her er det luftet mange gode synspunkter som vi har lyttet til, og noen preger også vår vurdering. Men først nå har vi hatt ro i vår organisasjon til å gjøre slike viktige endringer, utdyper Feldborg.
– Oppfatter du det som en kritikk av din håndtering av det kunstneriske når styret nå går ut og søker kunstnerisk direktør?
– Diskusjonen om dette har vært initiert av meg og det er også jeg som har foreslått den løsningen styret nå har valgt. Det er derfor vanskelig for meg å se på dette som en kritikk av meg og min ledelse, snarere tvert i mot.
I Billedkunst 1/04 uttalte Feldborg at forskerforbundet ikke imøtekom deres ønske om å ansette en kunstnerisk leder på åremål. Hvordan ligger dette an nå?
– En effekt av organisasjonsmodellen som nå er valgt er at stillingen vil bli utlyst som en åremålsstilling, avslutter Feldborg.